Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 12 chủ đề trọng tâm và rèn kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 / Trần Thị Kim Thu chủ biên ; Nguyễn Thị Thanh Hải, Hà Thị Đế, Trương Thị Thảnh . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018 . - 255tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06873, PD/VT 07107, PM/VT 09567
 • Chỉ số phân loại DDC: 909
 • 2 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm : Dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm.... Tập 1 / Trang Anh . - H. : Đại học sư phạm, 2018 . - 300tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06578, PD/VT 06579
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 3 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm : Dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm.... Tập 2 / Trang Anh . - H. : Đại học sư phạm, 2018 . - 359tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06580, PD/VT 06581
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :