Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 419 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Ngôi sao xanh / Nguyễn Đức Long, Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 95tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03286
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng / Đàm Thị Thanh Huyền; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02695
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần vận tải và thương mại Xuân Trường Hai / Phạm Thị Thu Hiền; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 75tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03366
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng / Nguyễn Việt Anh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 96 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02039
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH hóa chất PTN / Phạm Thị Minh Hải; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02110
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Viễn thông Quảng Ninh / Nguyễn Văn Hiếu; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02778
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Việt Hàn / Phạm Thị Diệu Thúy; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02622
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty TNHH Thăng Long / Lương Thị Thúy Oanh; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03156
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV / Lê Trung Hiếu ; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 107tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03313
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ Vật tư Kỹ thuật số 1 / Lê Thị Ngọc Thúy; Nghd.: TS Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 68 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02382
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần thép Đất Việt / Nguyễn Thị Khánh Hương; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02814
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng / Tăng Hồng Anh; Nghd.: Vũ Thế Bình . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02122
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Vilaco / Vũ Minh Hà; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02307
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng / Cao Thị Hương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02332
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV vận tải biển Ngôi Sao Xanh / Phan Hải Nam; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02010
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Total Gas Hải Phòng / Hoàng Thị Ngọc Ánh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02085
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình / Phạm Việt Anh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02103
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch / Lê Văn Tùng; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02040
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty Cổ phần đầu tư thương mại Biển Việt / Vũ Trọng Nghĩa; Nghd.: TS. Dương Đức Khá . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11261
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Đại lý vận tải Quốc tế phía Bắc / Trần Thị Thuỳ Chi; Nghd.: Ths. Dương Đức Khá . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07289
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 21 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I / Phạm Thị Minh Phượng; Nghd.: TS. Đinh Ngọc Viện . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 65 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00834
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH may Hưng Thịnh VINA / Nguyễn Hoàng Nam; Nghd.: TS Lê Mạnh Tường . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 99 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00672
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thống Nhất / Lê Thị Quỳnh Như; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 64tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15133
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp phát triển hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải / Nguyễn Thị Vân Anh; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14962
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 25 Biện pháp phát triển kinh doanh bãi container rỗng tại Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng / Bùi Thị Thu Hương; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02908
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh nước sạch tại Công ty Cổ phần nước sạch tỉnh Quảng Ninh / Hoàng Trường Giang ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03352
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình / Trần Thị Hòa, Nguyễn Khánh Linh, Vũ Cẩm Linh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17308
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 28 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của tổng công ty Hàng hải Việt Nam / Bùi Thị Thụy Minh; Nghd.: TS. Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00635
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Các cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại hàng hóa khi gia nhập WTO và ảnh hưởng của nó tới hoạt động ngoại thương Việt Nam / Phạm Thị Xuân; Nghd.: Phan Thị Bích Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14996
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 30 Các giải pháp nâng cao hiêụ quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần vận tải đường thủy nội địa số 1 sau khi Việt Nam gia nhập WTO / Đinh Thị Hồng Tuyết; Nghd.: TS. Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 86 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00845
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Tìm thấy 419 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :