Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 67 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Minh Vũ / Nguyễn Văn Hà ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 88 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03117
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tiên Lãng / Nguyễn Việt Dũng ; Nghd. : Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03798
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần cảng Nghệ Tĩnh / Nguyễn Xuân Hùng; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01768
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần nhựa Bình Minh / Trịnh Thị Phương Lan; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01984
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây dựng số 9 Hải Phòng / Phạm Thị Thúy Khánh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02086
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty dịch vụ hàng hải Vinalines Hải Phòng / Nguyễn Văn Hiệp; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01990
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty HT / Đỗ Thị Khánh Hương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02052
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH MTV 189 / Nguyễn Bích Ngọc; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03632
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án - trường Đại học Y Hải Phòng / Nguyễn Bá Duy; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 64 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02349
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dầu nhờn PV OIL / Mạc Thị Lành; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02092
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng / Nguyễn Tuấn Khoa; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02323
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Traphaco / Trần Thị Kim Oanh; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02508
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH ô tô Hoa Mai / Phạm Thị Hồng Hoa; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02067
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư Sao Đỏ / Vũ Thị Lan Hương; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02069
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần sắt tráng men - nhôm Hải Phòng / Lương Thị Ái Ly; Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02325
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo / Vũ Văn Lượng; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02513
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYEC) / Phạm Đức Trung; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03952
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH Nhật Việt / Ngô Vân Anh; Nghd.: Ths Bùi Thị Phương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16264
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 19 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần bao bì Tiền Phong / Trần Thị Thúy Nga; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15078
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 20 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần cảng Vật Cách / Nguyễn Ngọc Tú; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 91 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00869
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần vận tải biển Đông Phong / Nguyễn Thị Kiều Oanh; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 95tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01699
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Nguyễn Ngọc Thúy; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02009
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần vận tải đối tác toàn cầu / Đồng Phong Huyền; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 97 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01888
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Hàng hải Seven Seas / Nguyễn Thanh Tùng ; Nghd. : Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03698
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH vận tải Thái Bình Đông Á. / Nguyễn Ngọc Lương; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - 97 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01680
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng / Nguyễn Thị Phương Hoa; Nghd.: TS Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02364
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn tại Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP giai đoạn 2018 - 2020 / Phạm Đức Thăng : Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03343
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp và Xây dựng Hải Phòng / Nguyễn Thị Huệ ; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03346
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn kinh phí NSNN của công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng / Lê Văn Đông; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02566
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần thép Đình Vũ, Hải Phòng / Nguyễn Hồng Xuân ; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03090
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3
  Tìm thấy 67 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :