Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá hiện trạng công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng - chi nhánh Cảng Chùa Vẽ / Đỗ Tuấn Anh, Đỗ Trung Hiếu, Phạm Thị Huyền ; Nghd.: Trần Anh Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 37tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17378
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 2 Đánh giá nguy cơ tràn dầu và nâng cao khả năng ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Việt nam / Nguyễn Mạnh Cường, Phan Văn Hưng . - 2017 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 49, tr.73-78
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 3 Đề xuất các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố tràn dầu trong quá trình cung ứng nhiên liệu cho tàu biển tại khu vực neo đậu Hải Phòng - Quảng Ninh / Đặng Công Xưởng, Trương Thế Hinh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00940
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 4 Nghiên cứu hoàn thiện kế họach đề phòng và ứng phó sự cố tràn dầu / Phạm Hiển; Nghd.: PGS TS. Lê Đức Toàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 84 tr. ; 29 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00420
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 5 Quản lý ô nhiễm dầu ở cảng Hải phòng phương pháp giảm thiểu và một số biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu / Phạm Ngọc Toàn; Nghd.: TS Ngô Kim Định . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07337
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.1
 • 6 Xây dựng mô hình ứng cứu sự cố tràn dầu bằng phao ngăn dầu tại khu vực vùng nước cảng biển Hải phòng / Ths. Đỗ Đức Tiến . - 2007 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 12, tr. 44-45
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :