Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Consumer behavior : Buying, having, and being / Michael R. Solomon . - 12th ed., global edition. - Boston : Pearson Education Limited, 2018 . - 623p. : illustrations ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03972
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8342 23
 • 2 Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình Sales Logistics nhập khẩu của công ty TNHH STAR CONCORD chi nhánh Hải Phòng / Phạm Thu Huyền, Phạm Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Huyền; Nghd.: Lương Thị Kim Oanh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 40tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18426
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn đào tạo SALES tại Công ty ASIAN EXPRESS LINE / Hoàng Quang Minh, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Bá Thịnh; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17240
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Incoterms 2010 : Các quy tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa=ICC rules for the use of domestic and international trade terms : Entry into force 1 January 2011 . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2010 . - 128 pages : illustrations ; 24 cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 382.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/Incoterms%202010.pdf
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :