Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công của trường THCS Đà Nẵng Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Trần Thị Cẩm Nhung; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02035
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại thư viện khoa học tổng hợp Hải Phòng / Nguyễn Thị Hậu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03331
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Luật đầu tư công-luật đấu thầu các quy định mới nhất về quản lý tài sản và nguồn vốn ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị / Quí Lâm, Kim Phượng sưu tầm và hệ thống hóa . - H. : Tài chính, 2014 . - 438tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05174, PM/VT 07323-PM/VT 07325
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 4 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản công tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Nguyễn Trường Sơn; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 75 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02348
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :