Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển từ xa điện-khí nén cho động cơ diesel chính tàu Hoa Nam / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: Trương Văn Đạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01925
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :