Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 29 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Công tác tổ chức chuyển đi cho đội tàu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại Transco / Đào Trung Hiệp, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Thị Thu Trang; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17209
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng vận chuyển tàu chuyến của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin giai đoạn năm 2015 - 2016 / Đỗ Vũ Quang Đức, Lượng Thị Diệu, Ngô Thị Minh Hoa, Văn Trọng Hòa; Nghd.: Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 116tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17200
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng trong quý III/2019 / Lê Thị Linh, Lê Thị Mỹ Hạnh, Bùi Thị Mỹ; Nghd.: Nguyễn Thị Hường . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18332
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Lập kế hoạch khai thác tàu chuyến cho đội tàu của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam ( VOSCO) quí I/2018 / Trần Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Khánh Hòa ; Nghd.: Trương Thị Minh Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17531
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Lập kế hoạch khai thác tàu chuyến cho đội tàu của công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế (ITC) quý III năm 2018 / Hoàng Thị Quỳnh, Nguyễn Việt Anh, Tăng Thị Mai Phương; Nghd.: Nguyễn Thị Mai Anh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17926
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Lập kế hoạch khai thác tàu chuyến cho đội tàu của Công ty TNHH Vận tải biển Tân Việt Phúc, Quý II năm 2017 / Phạm Thị Hoa, Đoàn Thị Hiền, Hà Thị Thu Huyền, Đào Thị Mai; Nghd.: Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 111tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17206
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Lập kế hoạch khai thác tàu chuyến cho đội tàu hàng rời của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc trong Quý III năm 2017 / Nguyễn Thị Thanh Dung, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hương; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17218
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Lập kế hoạch tổ chức khai thác tàu chuyến cho công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Hải phòng vào tháng 9 năm 2009 / Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 92 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08127
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 9 Lập kế hoạch tổ chức khai thác tàu chuyến cho đội tàu của công ty TNHH VTB Đông Long / Nguyễn Thị Duyên; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 111 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16184
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Lập kế hoạch và tổ chức chuyến đi trong quý III năm 2017 cho đội tàu Công ty Cổ phần Hàng hải Hoàng Gia / Lê Huy Thành, Trần Văn Hợi, Phạm Mạnh Hùng ; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17527
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Lập kế hoạch vận chuyển cho đội tàu hàng rời của Công ty TNHH Vận tải biển Tân Bình trong Quý II năm 2017 / Hoàng Thị Thanh Hiền, Bùi Thị Huyền, Trần Thị Hòa; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 121tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17229
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Logistics vận tải tàu chuyến hàng gạo bao tuyến Sài Gòn - Hải Phòng cho đội tàu công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Trần Thị Phương Hoa, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Thị Mai Hương; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 83tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17999
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Logistics vận tải tàu chuyến vận chuyển hàng khô tại Công ty Cổ phần VTB Việt Nam - VOSCO / Trần Phương Linh, Bùi Thị Thanh Thúy, Nguyễn Đức Toại; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18436
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 14 Lựa chọn đơn chào hàng cho đội tàu của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong Quý III năm 2017 / Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Vũ Hoàng Nhung, Phạm Thị Liên; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17219
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận chuyển tàu chuyến cho công ty TNHH vận tải biển Đông Long quý II năm 2016 / Lưu Ngọc Hiển; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16185
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Lựa chọn đơn chào hàng trong công tác khai thác tàu chuyển của Công ty Cổ phần Vạn tải biển Việt Nam Vosco / Trần Thị Thanh Hảo, Vũ Viết Minh, Phạm Thị Kim Tuyến, Đặng Thị Ngọc; Nghd.: Trương Thị Minh Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 119tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17217
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Lựa chọn đơn chào hàng trong khai thác tàu chuyến tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại TRANSCO / Lê Đình Kiên, Ngô Cẩm Thúy, Bùi Thị Thùy Trang; Nghd.: Trương Thị Minh Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 112tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17940
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải tàu chuyến của Công ty Cổ phần Vận tải biển VINAsHIP / Phạm Ngọc Trang, Hoàng Gia Tài, Đào Thanh Sơn; Nghd.: Nguyễn Minh Đức . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 62tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18460
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 19 Nghiên cứu nghiệp vụ công tác quản lý và tổ chức khai thác tàu chuyến của Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế Bình Minh / Trần Thị Kiều Diễm, Trần Thị Thu Dung, Nguyễn Đức Toàn ; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17529
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Nghiên cứu nghiệp vụ khai thác tàu hàng khô của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam / Nguyễn Thị Phương Thúy, Phạm Thị Phương Thảo, Nguyễn Thanh Sơn; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 136tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17226
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Phân tích việc thực hiện của các chủ tàu Việt Nam trong các hợp đồng thuê tàu chuyến theo mẫu Gencon 22/76/94. / Trần Quang Khiên;Nghd.: TS.Phan Nhiệm . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1999 . - 82 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00089
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Tìm hiểu quy trình khai thác tàu chuyến của công ty vận tải biển Vinaship / Vũ Quốc Khánh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 58 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16197
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 23 Tính toán lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận chuyển ở Công ty TNHH Hàng Hải PHC trong Quí II 2019 / Trần Thị Phương Nhi, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Thị Thu Thảo; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18352
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Tổ chức khai thác tàu chuyến thủy nội địa tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Á Đông / Nguyễn Kiều Anh, Hoàng Thị Thu Diễm, Phạm Thị Thu Huyền; Nghd.: Nguyễn Thị Thanh Bình . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18338
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Tổ chức khai thác vận chuyển cho một chuyến tàu của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam / Ngô Thị Huyền, Nguyễn Cẩm Lan, Bùi Thị Minh Thu; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 57tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18355
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Tổ chức vận chuyển hàng hoá theo hình thức tàu chuyến cho đội tàu của công ty cổ phần phát triển hàng hải Đông Đô / Nguyễn Thị Liễu; Nghd.: Nguyễn Kim Loan . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 64 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08126
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 27 Tổ chức vận chuyển khai thác theo chuyến cho tàu BMC COSMOS của Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế Bình Minh / Phạm Thùy Dương, Phùng Thị Ly, Nguyễn Thị Ngọc Mai; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 58tr.: 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18339
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Ứng dụng Power point trong đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ khai thác tàu chuyến tại Việt Nam / Nguyễn Thị Ngân; Nghd.: Ths. Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10203
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 29 Xây dựng phần mềm tính chi phí khai thác tàu nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định ký kết hợp đồng thuê tàu chuyến ứng dụng cho Vinalines Hải phòng / Đỗ Thị Duyên; Nghd.: ThS. Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 67 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09150
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 1
  Tìm thấy 29 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :