Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Lập quy trình công nghệ tàu chở dầu 13.500 tấn tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu / Lương Văn Thái; Nghd.: Ths. Trần Văn Địch . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 203 tr. ; 30 cm + 10 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09466, PD/TK 09466
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 2 Lập quy trình công nghệ tàu dầu 13.500 tấn tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu / Phạm Văn Minh; Nghd.: Ths. Hoàng Văn Thủy . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 160 tr. ; 30 cm + 09 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09450, PD/TK 09450
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 3 Thiết kế tà chở dầu thô trọng tải 13.500 tấn, tốc độ 13,5 hải lý/giờ chạy tuyến biển không hạn chế với sự hỗ trợ của phần mềm Autoship / Nguyễn Hoài Anh; Nghd.: PGS.TS. Lê Hồng Bang . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 190 tr.;30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09378, PD/TK 09378
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :