Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Annual edision : Environ ment 2003/2004 / John L. Allen . - KNxb : McGrand Hill, 2003 . - 223 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00877
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 2 Decarbonizing Development : Three Steps to a Zero-Carbon Future / Marianne Fay, Stephane Hallegatte, Adrien Vogt-Schilb . - London : World Bank Publications, 2016 . - 185p
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.794
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/10.Decarbonizing%20Development%20-%20Three%20Steps%20to%20a%20Zero-Carbon%20Future.pdf
 • 3 Đánh giá tác động môi trường / Cù Huy Đấu . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2014 . - 153tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06683, PD/VT 06684, PM/VT 09073-PM/VT 09075
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 4 Đánh giá tác động môi trường từ hoạt động của nhà máy cán thép thanh và nhà máy cán thép hình thuộc công ty cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long / Vũ Đức Hải Long; Nghd.: Ths Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 52 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16359
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 5 Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường cho công trình đường bộ và cầu tại Việt Nam / Nguyễn Thị Chang; Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 41 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15332
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 6 Evaluations of the environmental Impacts at Nam Hai Dinh Vu Port Joint Stock Company / Trinh Thu Trang; Sub.: Bui Thi Thuy Linh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 46p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18646
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Fluid mechanics and the environment : Dynamical approaches / John L. Lumley . - Berlin : Spinger, 2001 . - 412p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 00992, SDH/LT 00993
 • Chỉ số phân loại DDC: 532
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Fuid%20Mechanics%20and%20the%20Environment.pdf
 • 8 Nghiên cứu áp dụng kiểm toán môi trường vào công tác đánh giá tác động môi trường và áp dụng để xem xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư của công ty cổ phần bê tông và xây dựng Gia Minh-Minh Đức 2 / Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Minh Hoa, Đỗ Thị Ngọc Anh; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 46tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18269
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 9 Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển đội tàu biển Việt Nam / Trần Thi Thu Hương, Huỳnh Thị Tuyết Mai, Phạm Thạch Thảo ; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18723
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 10 Nghiên cứu đánh giá việc thực thi công tác đánh giá tác động môi trường trong các dự án xây dựng đường giao thông và đề xuất các giải pháp cải thiện. / Bùi Quang Thao; Nghd.: Th.s Nguyễn Đức Thuyết . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09115
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 11 Nghiên cứu xây dựng sổ tay đánh giá tác động môi trường cho dự án sản xuất gỗ lát sàn / Nguyễn Thị Phương Linh, Vũ Thị Minh Thảo, Phạm Ngọc Trâm ; Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18731
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 12 Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn tham vấn ý kiến cộng đồng trong công tác đánh giá tác động môi trường cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng hàng hải tại Việt Nam / Pham Thị Dương, Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 37tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00789
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.8
 • 1
  Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :