Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 26 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 100 câu chuyện thành bại / Quách Thành ; Thành Khang, Ngọc San dịch . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2017 . - 159tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06839-PD/VV 06841, PM/VV 05105-PM/VV 05107
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 2 100 câu chuyện về sự giàu có / Quách Thành ; Thành Khang, Thanh Nhàn dịch . - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2016 . - 214tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06835, PD/VV 06836, PM/VV 05100
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 3 Bạn có các phẩm chất để thành công chưa? : Do you have what it takes? / Walter Nusbaum ; Thế Anh dịch . - H. : NXB. Hồng Đức, 2016 . - 182tr. : tranh vẽ ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06787, PD/VV 06788, PM/VV 05040
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 4 Bạn có thể giàu hơn cha mẹ / Patricia Orlunwo Ikiriko ; Thế Anh dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2014 . - 166tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06637, PD/VV 06638, PM/VV 05022
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 5 Bạn cũng có thể giàu : 70 nguyên tắc được những người giàu nhất thế giới tuân theo / Ion Varanită ; Huỳnh Văn Thanh dịch . - H. : Lao động, 2016 . - 262tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06751, PD/VV 06752, PM/VV 05079
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 6 Biến nhược điểm thành ưu điểm / Vương Chí Cương ; Bội Bội, Kiến Văn dịch . - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao Động, 2015 . - 207tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06882, PD/VV 06883
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 7 Câu chuyện nhỏ - Hàm ý lớn / Việt Thư biên dịch . - Tái bản lần 3. - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2016 . - 207tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06599, PD/VV 06600, PM/VV 05098
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 8 Câu chuyện nhỏ - Hàm ý lớn / Việt Thư tổng hợp, biên soạn . - Tái bản lần 4. - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2017 . - 207tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06601, PD/VV 06602, PM/VV 05099
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 9 Con đường lập thân / W.J. Ennever ; Nguyễn Hiến Lê dịch . - Tp.HCM : Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015 . - 230tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06629, PD/VV 06630, PM/VV 05028
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 10 Cuộc sống của bạn đã tốt đẹp chưa? : Hành trình theo đuổi mục đích và đam mê = Your best life yet : A journey of purpose and passion / Marcia Ullett ; Thế Anh dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2016 . - 198tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06687, PD/VV 06688, PM/VV 05124
 • Chỉ số phân loại DDC: 158
 • 11 Hạt giống yêu thương = The seeds of love / Jerry Braza; Hà Ly dịch . - H.: Văn học, 2017 . - 239tr.; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06141, PD/VV 06825, PD/VV 06826, PM/VV 05152
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.2
 • 12 Khôn ngoan trong đối nhân xử thế / Vương Đại Quân ; Thành Khang, Ngọc San dịch . - Tái bản lần thứ 3. - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2018 . - 199tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06898
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.2
 • 13 Nhảy việc : Đừng nghĩ công việc sau sẽ tốt hơn / Lâm Thiếu Sơn ; Thành Khang, Thuỳ Ân dịch . - Tái bản lần thứ nhất. - Thanh Hóa : NXB Thanh Hóa, 2015 . - 214tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06615, PD/VV 06616
 • Chỉ số phân loại DDC: 158
 • 14 Nói lời bạc được việc vàng / Tiêu Tương Tử ; Thành Khang, Thúy Hiền dịch . - Tái bản lần thứ 3. - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2018 . - 246tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06842, PD/VV 06843
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.2
 • 15 Phát huy giá trị : Con đường nhanh nhất đi đến thành công / Dale Carnegie ; Tâm An dịch . - Tái bản lần 1. - H. : Dân trí, 2015 . - 275tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06167, PD/VV 06745, PD/VV 06746, PM/VV 05177
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 16 Phụ nữ điềm tĩnh là người hạnh phúc nhất / Thiên Thai, Vi Khánh biên soạn . - H. : Văn học, 2018 . - 188tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06591, PD/VT 06592, PM/VT 08855
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 17 Phụ nữ tao nhã là người hạnh phúc nhất / Thiên Thai, Vi Khanh biên soạn . - H. : Văn học, 2018 . - 155tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06593, PD/VT 06594, PM/VT 08856
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 18 Quẳng gánh lo đi : Vui sống trong mọi hoàn cảnh / Dale Carnegie ; Tâm An dịch . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2017 . - 303tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06607, PD/VV 06608
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 19 Quyết đoán trong mọi tình huống= How to be assertive in any situation / Sue Hadield, Gill Hasson ; Thế Anh dịch . - H. : Lao Động, 2016 . - 295tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06819, PD/VV 06820, PM/VV 05044
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.2
 • 20 Sống để hạnh phúc : Những chia sẻ dành cho các bạn trẻ và bậc làm cha mẹ = Born to be happy / Nguyễn Hoàng Ánh . - H. : Hồng Đức, 2017 . - 219tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06366, PD/VV 06367
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 21 Sống đời hạnh phúc : Khắc phục lo âu để vui sống / Dale Carnegie ; Tâm Anh dịch . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2017 . - 227tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06166, PD/VV 06741, PD/VV 06742, PM/VV 05049
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 22 Sống mạnh mẽ và sáng suốt : 9 phương pháp thực hành tạo nên sự khác biệt / Baron Baptiste ; Thế Anh dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2016 . - 207tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06823, PD/VV 06824, PM/VV 05038
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 23 Sống trọn vẹn mỗi ngày : Thay đổi lớn và hạnh phúc lớn hơn qua từng tuần= The whole hearted life / Susyn Reeve ; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2017 . - 359tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06753, PD/VV 06754, PM/VV 05074
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 24 Sức mạnh của tập trung : Bí quyết đơn giản để thành công và tự do tài chính từ những người khổng lồ trên thế giới / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Les Hewitt ; Vũ Nghệ Linh, Trần Vân Anh dich . - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động xã hội ; Công ty sách Alpha, 2017 . - 404tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06397, PD/VV 06398, PM/VV 04982, PM/VV 04983
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 25 Thực hành lòng từ ái hàng ngày : Mỗi tuần một câu cách ngôn / Richard Fields ; Lê Minh Quân dịch . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 214tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06729, PD/VV 06730, PM/VV 05123
 • Chỉ số phân loại DDC: 150
 • 26 Trộm lấy cơ may từ vận rủi / Ryan Holiday ; Vũ Thị Minh Thuỷ dịch . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Lao động, 2018 . - 247tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06389, PD/VV 06390, PM/VV 05006, PM/VV 05007
 • Chỉ số phân loại DDC: 158
 • 1
  Tìm thấy 26 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :