Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 135 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và phương hướng nâng cao hiệu quả của bảo hiểm tín dụng xuất khẩu tại Việt Nam / Nguyễn Anh Đức, Hoàng Thị Mai Hoài, Nguyễn Thùy Dung; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 60tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17190
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Biện pháp hạn chế rủ ro tín dụng cá nhân tại BIDV Lạch Tray / Đoàn Sơn Hải; Nghd. : Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02948
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-chi nhánh tỉnh Hải Dương / Trịnh Trung Hiệp; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 101tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03518
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng HDBank-CN Hải Dương / Lê Thị Thảo; Nghd.: Đỗ Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 104tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03466
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Thùy Linh; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02080
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank-chi nhánh huyện Tứ Kỳ, Hải Dương / Nguyễn Mạnh Cường; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03388
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo định hướng tiêu chuẩn Hiệp ước BASEL 2 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam / Lưu Mai Thanh Hương; Nghd. : Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02991
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp mở rộng và tăng cường cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Ngọc Hoàn; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02794
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng của ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Nam Sơn; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02646
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Á Châu / Đinh Anh Tài; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02340
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Hoài Nam; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02355
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh Hải Phòng / Trần Hoàng Đức; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02068
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt nam chi nhánh Hải Phòng / Phạm Đức Cường; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02116
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Huyện Kim Thành / Trương Thành Trung; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03037
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Kinh Môn Hải Dương II / Hoàng Văn Long; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03459, SDH/LA 03583
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Quang Lâm; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02560
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Agribank chi nhánh quận Hồng Bàng, Hải Phòng / Nguyễn Thị Diệp; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02060
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Tiên Lãng / Nguyễn Trọng Tùng; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 66 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02377
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Hải Dương / Đoàn Bá Họa ; Nghd.: Nguyễn Thị Phương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03353
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ( Agribank ) - chi nhánh huyện Cẩm Giàng Hải Dương/ Hoàng Đức Bình ; Nghd.: Nguyễn Thị Phương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03361
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân / Trịnh Mạnh Hiếu; Nghd.: Vũ Trọng Tích . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 75 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02359
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hải Phòng / Đào Thị Tuyết Nhung ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03194
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hải Phòng của ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội, chi nhánh Hải Phòng / Mai Thế Vinh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03011
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga, chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Kim Dinh ; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03272
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Hải Giang; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02637
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện Pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đầu tư tại Chi nhánh Ngân Hàng Phát triển Hải Phòng / Nguyễn Thị Thùy Dương; Nghd. : Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03084
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Lan Anh; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02316
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hồ Chí Minh / Bùi Nhật Ánh; Nghd.: Nguyễn Hải Quang . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02238
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp phát triển hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải / Nguyễn Thị Vân Anh; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14962
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 30 Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Quảng Ninh / Nguyễn Bá Dũng; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02847
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5
  Tìm thấy 135 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :