Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Fundamentals of acoustic signal processing/ Mikio Tohyama, Tsunehiko Koike . - San Diego: Academic Press Limited, 1998 . - 312 p.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01863
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.2
 • 2 Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ / Trần Công Chí . - H. : Khoa học kỹ thuật, 1999 . - 400tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02070, Pd/vt 02071, Pm/vt 04183-Pm/vt 04185
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.389
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVT%2004183-85%20-%20Am-thanh-lap-the.pdf
 • 3 Quy tắc phòng ngừa đâm va : Bộ môn Cơ sở hàng hải. Khoa Hàng hải . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2016 . - 127tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/11111 0001-HH/11111 0110
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 4 Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển = The international regulations for preventing collisions at sea, 1972/ Bộ giao thông vận tải . - H. : Giao thông vận tải, 2007 . - 160tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00173-Pd/vv 00177, PD/VV 04412-PD/VV 04421, Pm/vv 03719-Pm/vv 03734, QTDVT 0001-QTDVT 0202
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVV%2004412-21%20-%20Quy-tac-phong-ngua-dam-va-tau-thuyen-tren-bien.pdf
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :