Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chiến lược tư duy hệ thống: phương thức mới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh : Systems thinking strategy : The new way to understand your business and drive performance / Jimmy Brown ; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch . - H. : NXB. Thanh Hóa, 2016 . - 160tr. : Hình vẽ, bảng ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 06789, PD/VV 06790, PM/VV 05062
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.4012
  • 2 Tư duy hệ thống: Quản lý hỗn độn và phức hợp. Một cơ sở cho thiết kế kiến trúc kinh doanh = Systems thinking: Managing chaos and complexity a platform for designing business architecture / JAMSHID GHARAIEDAGHI; Chu Tiến Ánh dịch; Phan Đình Diệu hiệu đính . - H. : Khoa học xã hội, 2005 . - 594 tr. ; 21 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00129, Pd/vv 00130, SDH/Vv 00339
  • Chỉ số phân loại DDC: 330
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :