Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tạm nhập tái xuất của Công ty CP Thương mại Xây dựng 5 Hải Phòng / Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Thị Quỳnh, Đỗ Phương Anh, Vũ Đức Thắng; Nghd.: Lương Thị Kim Oanh . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 19062
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Bích Ngọc; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02053
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tạm nhập tái xuất và kho ngoại quan của công ty cổ phần cung ứng tàu biển Quảng Ninh / Bùi Xuân Tuyên; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 99 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02003
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03077
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Quy trình nghiệp vụ tổ chức thực hiện xuất khẩu cho lô hàng quặng Antimony Metal đóng trong container tạm nhập - tái xuất tại Công ty Cổ phần Giải pháp Tiếp vận DKP quý II năm 2016 / Bùi Ngọc Sơn; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2016 . - 62 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16157
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Tổ chức quá trình thực hiện tạm nhập tái xuất lô hàng thiết bị điên tử để thử nghiệm từ Philippines - Việt Nam - Israel tại Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 / Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Ngọc Trâm, Đặng Đình Đức; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 50 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17248
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 7 Tổ chức thực hiện tạm nhập tái xuất lô hàng tôm đông lạnh tại kho ngoại quan công ty cổ phần thương mại-xây dựng 5 Hải Phòng (Viettracimex) trong năm 2017 / Bùi Trung Hiếu, Đỗ Thị Hương, Nguyễn Trung Hiệp; Nghd.: Nguyễn Thị Hường . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 57 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17304
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :