Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra và xử lý trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo / Nguyễn Quang Huệ . - H. : Lao động, 2006 . - 867 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02831-Pd/vt 02834, SDH/Vt 00917
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 2 Luật khiếu nại, tố cáo và nghị định của chính phủ hướng dẫn thi hành . - H.: Chính trị quốc gia, 1999 . - 100 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02170, Pm/vv 01663
 • Chỉ số phân loại DDC: 342.08
 • 3 Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành thanh tra tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2021 / Nguyễn Phương Lam; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03188
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :