Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Công tác tổ chức chuyển đi cho đội tàu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại Transco / Đào Trung Hiệp, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Thị Thu Trang; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17209
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Lập kế hoạch tổ chức khai thác đội tàu biển / Dương Thị Quý . - H. : Giao thông vận tải, 1993 . - 34tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: KTDT 0001-KTDT 0043, Pd/vt 00280, Pd/vt 00281, Pm/vt 01049-Pm/vt 01051
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 3 Nghiên cứu nghiệp vụ công tác quản lý và tổ chức khai thác tàu chuyến của Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế Bình Minh / Trần Thị Kiều Diễm, Trần Thị Thu Dung, Nguyễn Đức Toàn ; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17529
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Shipping organisation economics - Policy/ I. Chrzanowski . - London: Knhxb, 1979 . - 131 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lv 01319-Pd/Lv 01321, Pm/Lv 01602-Pm/Lv 01618
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.12
 • 5 Tổ chức khai thác đội tàu vận tải thủy nội địa / Nguyễn Nha, Nguyễn Tiến Lợi . - H. : Giao thông vận tải, 1987 . - 195 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Vt 01466
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :