Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 51 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu trường cao đẳng Hàng hải I / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01120
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ Logictics tại chi nhánh công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương(Vinatran) tại Hải Phòng / Trần Ngọc Dung ; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01105
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 3 Biện pháp tăng cường quản lý vốn ODA đối với các dự án công trình giao thông tại ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng / Đỗ Hương Lệ Thương; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 97 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01112
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 4 Các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư về vận tải container cho đội tàu container của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam / Vũ Đức Trung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02685
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị bán hàng của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vosco(VTSC) / Vũ Đức Thụ; Nghd.: TS. Nguyễn Thanh Thủy . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01261
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Đề xuất các biện pháp phát triển các tuyến vận chuyển hành khách bằng đường thủy của công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Phòng / Trần Thu Thủy; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01111
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 7 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam phục vụ các doanh nghiệp vận tải tại Hải Phòng / Vũ Minh Toàn; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01099
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 8 Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) trong giai đoạn 2010-2015 / Đàm Thị Thu Hà; Nghd.: TS. Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01124
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 9 Đo lường sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ logistics của Công ty Cổ phần Vận tải 1 TRACO bằng SPSS / Nguyễn Quỳnh Trang; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02688
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ / Vũ Thị Huê; Nghd.: PGS.TSKH. Nguyễn Văn Chương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01101
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 11 Hoàn thiện chuỗi dịch vụ Logistics hàng sắt thép của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco / Trần Đức Thành; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02686
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ. / Nguyễn Thị Hương; Nghd.: TS. Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam ; 2015 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01864
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 13 Hoàn thiện công tác quản lý đào tạo nguồn nhân lực đi biển tại trường Đại học Hàng hải / Vũ Thị Thanh; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01107
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 14 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải container bằng đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Vũ Hoài Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02684
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn Thành phố Hải Phòng / Trần Thị Hồng Lương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02683
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Nguyễn Tuyết Minh; Nghd.: PGS.TS. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01110
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 17 Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần Vật Cách / Trần Duy Phúc; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 112 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01106
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 18 Hoàn thiện phương pháp tính lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ / Nguyễn Văn Đại; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 99 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01263
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Hoàn thiện quy trình Logistics ngược tại Công ty TNHH TM - DV - Môi trường Nguyệt Minh 2 / Nguyễn Thị Hoàng Hà; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02687
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần Vinalines logictics Việt Nam / Giang Thị Thùy Ninh; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 97 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01118
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 21 Lập kế hoạch phát triển đội tàu cho công ty vận tải biển Vinalines đến năm 2020 / Trần Kim Hương; Nghd.: TS. Vũ Thế Bình . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01354
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - Công ty TNHH MTV cảng Hải Phòng. / Trịnh Hải Nam; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam ; 2015 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01859
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 23 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác bãi container của công ty cổ phần tiếp vận Biển Đông (Biendong Logicstic)- chi nhánh Hải Phòng / Lê Thị Bình Nguyên; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01123
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 24 Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với lĩnh vực vận tải biển tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh Bắc Hải / Trương Quý Hào; Nghd.: GS.TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01260
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV vận tải biển Nam Triệu / Đào Thị Phượng; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 63b tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01116
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 26 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng / Nguyễn Thị Thủy; Nghd.: TS. Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 94 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01122
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 27 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ / Lương Anh Dũng; Nghd.: TS. Vũ Thế Bình . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01113
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 28 Một số biện pháp hoàn thiện công tác tham gia bảo hiểm hàng hải tại công ty TNHH MTV vận tải biển Nam Triệu / Bùi Thị Bích Ngọc; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01117
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 29 Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tiền lương tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu / Dương Thị Kim Anh; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01267
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Bắc / Trần Thị Thanh Thúy; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02682
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 51 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :