Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý vận tải của công ty cổ phần vật tư nông sản / Nguyễn Thị Ngọc Hân; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 71 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01051
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Công tác tổ chức chuyển đi cho đội tàu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại Transco / Đào Trung Hiệp, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Thị Thu Trang; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17209
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Đánh giá thực trạng hoạt động vận tải đa phương thức và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức vận tải đa phương thức trên tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai / Lưu Thuý Phương; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Chương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 102 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00855
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Tìm hiểu và tổ chức chuyến đi cho tàu dầu của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt nam - Vosco / Bùi Thị Quyên, Ngô Thị Quý, Nguyễn Thị Mai; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17214
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :