Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cơ sở lý thuyết tự động điều chỉnh và điều khiển. Tập 1/ Đặng Văn Uy . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1995 . - 314 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: CLTDK1 00001-CLTDK1 00024, Pd/vv 01218-Pd/vv 01220, Pm/vv 00231, Pm/vv 00232
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 2 Hiệu chỉnh tối ưu bộ điều tốc của hệ thống tự động điều chỉnh vòng quay động cơ diesel tàu thủy / Vũ Văn Quang; Nghd.: TS. Lê Văn Học . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 80 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00875
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Hiệu chỉnh tối ưu các hệ thống tự động trên tàu thủy / Ngô Ngọc Lân; Nghd.: PTS. Trần Lê Bình . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1996 . - 90tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00302
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 4 Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ tải đến các thông số kỹ thuật của hệ thống tự động điều chỉnh vòng quay động cơ diesel tàu thuỷ / Phạm Ngọc Tuyền; Nghd.: PGS TSKH. Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 85 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00759
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 5 Nghiên cứu, phân tích ổn định động hệ thống điện xét đến ảnh hưởng của bộ tự động điều chỉnh điện áp / Trần Anh Dũng, Nguyễn Hùng Cường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 28tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00877
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Trang thiết bị tàu chở hàng 6500T. Đi sâu nghiên cứu chế tạo bộ tự động điều chỉnh điện áp cho các máy phát / Đào Quốc Bình; Nghd.: THS. Kiều Đình Bình . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 94 tr. ; 30 cm + 05 BV + TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09825, PD/TK 09825
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Ứng dụng mạng nơron nhằm nâng cao chất lượng điện áp máy phát điện tàu thuỷ / Bùi Thị Hà; Nghd.: TS. Phạm Ngọc Tiệp . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 72 tr. ; 30 cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00658
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 8 Xác định chỉ tiêu chất lượng của hệ thống tự động điều chỉnh vòng quay động cơ diesel tàu thủy / Hoàng Kim Cường; Nghd.: TS. Lê Văn Học . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 116 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01059
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :