Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 19 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Basic control systems engineering / Paul H. Lewis, Chang Yang . - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1997 . - xi, 450 p. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00425
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 2 Chế tạo và thử nghiệm thiết bị tự động điều khiển tàu theo tuyến đường đã lập / Phạm Văn Thuần, Mai Mạnh Lân . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 46, tr.91-95
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 3 Cơ sở lý thuyết tự động điều chỉnh và điều khiển. Tập 2/ Đặng Văn Uy . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1995 . - 97 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: CLTDK2 0001-CLTDK2 0028, Pd/vv 01215-Pd/vv 01217, Pm/vv 00233, Pm/vv 00234
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 4 Cơ sở truyền động điện tự động. Tập 1/ Phạm Duy Nhi . - H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1982 . - 251 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00482, Pm/vt 01320
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Đề xuất phương án chế tạo hệ thống tự động điều khiển quá trình cho máy lọc ly tâm tàu thuỷ / Lưu Kim Thành, TS . - 2008 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 4, tr 25-27
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 6 Hệ thống tự động điều khiển máy chính tàu thuỷ / Nguyễn Tấn Kịch . - 2008 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 11, tr 40-43
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 7 Nghiên cứu ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng hệ thống điều khiển tự động trên cơ sở phần mềm MATLAB / Kiều Đình Bình; Nghd: PTS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 62tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00359
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 8 Nghiên cứu hệ thống cam biến thiên, hệ thống cấp xăng, hệ thống khởi động bằng điện đối với đông cơ tự động điều khiển điện tử và với động cơ 1NZ-FE / Lê Minh Trung, Hoàng Quốc Hiệp, Nguyễn Văn Nhất; Nghd.: Lê Viết Lượng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 79tr. ; 30cm+ 03BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 18898, PD/TK 18898
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.2
 • 9 Nghiên cứu khai thác hệ thống Manơ và ổn định động vị trí tàu dịch vụ công trình dầu khí hãng ALSTDN / Nguyễn Đức Học; Nghd.: TS. Phạm Ngọc Tiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2002 . - 124 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00258
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 10 Nghiên cứu tự động điều khiển tàu cập cầu cho nhiều cảng khác nhau sử dụng mạng nơ ron nhân tạo / Nguyễn Văn Sướng, Phạm Tất Tiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 29tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00814
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 11 Nghiên cứu tự động điều khiển tàu đi theo tuyến hành trình đã lập / Đỗ Trung Kiên; Nghd.: Phạm Văn Thuần . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 46 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01912
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 12 Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động điều chỉnh sức căng của tời quấn dây tàu thủy / Tô Văn Hưng; Nghd.: TS. Hoàng Đức Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 100 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01624
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 13 Nghiên cứu, phân tích trạm phát điện hãng Terasaki Japan và hệ thống tự động điều khiển cân bằng tàu hãng Intering Finland / Nguyễn Bá Trường; Nghd.: Nguyễn Tất Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 68 tr. ; 30 cm+ 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16676, PD/TK 16676
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động điều khiển từ xa cho động cơ diesel chính trên các tàu thuỷ cỡ vừa và nhỏ ở Việt Nam / Trương Văn Đạo; Nghd.: Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 162tr. ; 30cm + 01 tóm tắt + 01 CD ROM
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00021
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000021%20-%20TRUONG%20VAN%20DAO-10p.pdf
 • 15 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị mô phỏng ra da tự động tránh va ARPA / Nguyễn Sỹ Hạnh; Nghd.: TS Phạm Ngọc Tiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2005 . - 73 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00477
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 16 Thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông thành phố đường bộ từ ngã tư Điện Biên Phủ đến Cầu Rào trên cơ sở kỹ thuật bằng PCC / Đào Quốc Khánh; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 115tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00361
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 17 Tính toán thiết kế hệ thống tự động điều khiển quá trình đánh chìm và làm nổi âu nổi 8500T / Nguyễn Văn Thắng; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2004 . - 124tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00368
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 18 Trang thiết bị tàu Đại Dương. Đi sâu nghiên cứu hệ thống tự động điều khiển nồi hâm dầu nóng hãng Allborg - Sweden / Cao Hoàng Lượng; Nghd.: Nguyễn Tất Dũng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 58 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15714
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 19 Trạm phát điện tàu Nantai Ocean. Đi sâu nghiên cứu hệ thống tự động điều khiển nồi hơi LYFO 3 Seateach / Nguyễn, Văn Hiệu; Nghd.: Nguyễn Tất Dũng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 56 tr.; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16124, PD/TK 16124
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 19 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :