Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cơ hội và thách thức khi Việt nam gia nhập AEC / Nguyễn Nam Dương, Đặng Thùy Linh . - 2018 // Journal of student research, Số 1, tr.155-157
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 2 Hệ thống logistics tại Việt nam-thực trạng, thách thức và giải pháp / Nguyễn Minh Quang, Bùi Duy Quang, Nguyễn Ngọc Thịnh, Phạm Hoàng Nam . - 2018 // Journal of student research, Số 2, tr.68-87
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 3 Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương-cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam / Đoàn Trọng Hiếu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 63tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00125
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EVFTA) / Trần Thị Vân Anh, Trần Phương Thảo, Phạm Thị Ngọc Quỳnh . - 2019 // Journal of student research, Số 5, tr. 55-60
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :