Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 443 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 50 phán quyết Trọng tài quốc tế chọn lọc . - 211tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 346.07
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/50-phan-quyet-trong-tai-quoc-te-chon-loc.pdf
 • 2 Applied business statistics/ Staphen K. Campbell . - Cambridge: Harper and Row, 1987 . - 1028 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 01353-Pd/Lt 01355, Pm/Lt 03412, Pm/Lt 03413
 • Chỉ số phân loại DDC: 380
 • 3 Applied statistics in business and economics / David P. Doane, Lori E. Seward . - New York : McGraw Hill, 2016 . - 835 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03229, SDH/LT 03230
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.5
 • 4 Assessing and forecasting the result of the core logistics service at general trade and transportation joints stock company / Trần Phú May; Nghd.: Nguyen Thi Le Hang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 50tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18118
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Australian trade commission : Annual report 2014 - 2015 / Australian Government . - Canberra : Australian trade commission, 2015 . - 280p. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Australian%20trade%20commission%20(Austrade),%201996,%20Winning%20export%20a%20planning%20guide,%20business%20&%20professional%20publishing,%20Australia.pdf
 • 6 Aviation logistics : The dynamic partnership of air freight and supply chain / Michael Sales . - xii, 192p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03986
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.7/44 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003986%20-%20Aviation-logistics_Michael-Sales.pdf
 • 7 Ảnh hưởng của hiệp định VKFTA đến ngành thủy sản của Việt Nam và dự báo kim ngạch xuất khẩu của ngành trong năm 2017 / Nguyễn Thị Phương Linh, Phạm Diệu Linh, Đào Thị Phương Thảo ; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17256
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Ảnh hưởng hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh CHâu Âu AVFTA đến hoạt dộng xuất khẩu tôm đông lạnh sang thị trường Bỉ / Lê Đức Việt, Nguyễn Việt Dũng, Trịnh Thị Thu Uyên; Nghd.: Phan Thị Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 67tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17878
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Bảo hộ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và hiệu quả điều chỉnh của pháp luật Việt Nam / Hà Thị Thanh Bình . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012 . - 412 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05524, PM/VV 04638
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 10 Biện pháp đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp và thương mại Hải Nam / Lương Thu Thảo; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02429
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn tại công ty cổ phần thương mại bia Sài Gòn Đông Bắc / Hoàng Thị Huyền; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03151
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp hạn chế gian lận thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II / Trần Trung Đối; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02765
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông / Trần Thị Hằng, Nguyễn Xuân Minh, Vũ Thị Ngoan; Nghd.: Đoàn Thu Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 100tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17986
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 14 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thành Vinh / Nguyễn Quang Vinh; Nghd.: Bùi Thị Minh Tiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02420
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời của công ty TNHH thương mại Nguyên Phúc / Nguyễn Hoài Anh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02018
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng SEABANK CN Hải Dương / Nguyễn Thị Nga; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03947
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp mở rộng và tăng cường cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Ngọc Hoàn; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02794
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng / Lê Thị Huyền Trang; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02825
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nam Hải Phòng / Bùi Thị Ngọc Anh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 102tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03928
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng và giảm thiểu nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Kinh Môn, Hải Dương II / Tường Duy Trung ; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03773
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ với kho bạc nhà nước Ngô Quyền và các ngân hàng thương mại trong việc thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu / Hoàng Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02096
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tạm nhập, tái xuất tại công ty cổ phần thương mại xây dựng 5 Hải Phòng / Phạm Ngọc Hiển; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03220
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng Agribank nam Cẩm Phả / Nguyễn Thị Hồng ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03203
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Cẩm Phả / Vũ Thị Phương Thảo; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03688
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dự án khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen-Cầu Rào 2 của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thương mại / Nguyễn Huy Thiêm; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02117
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của khối ngân hàng thương mại nhà nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Lê Hằng; Nghd.: Nguyễn Thanh Thủy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02082
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần thương mại và xây dựng Bạch Đằng Hải Phòng / Hoàng Thị Thanh Hòa; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02647
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ tại công ty cổ phần vận tải thương mại Hà Minh / Nguyễn Tiến Lộc; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03601
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp phát triển hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải / Nguyễn Thị Vân Anh; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14962
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 30 Biện pháp phát triển khách hàng doanh nghiệp FDI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đồng / Trần Thị Việt Hoa; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03867
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Tìm thấy 443 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :