Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 12 thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thanh Nhã; Nghd.: Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02235
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan Bình Dương / Võ Thị Ngọc Hồng; Nghd.: Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02234
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp chống thất thu thuế qua mã số khách hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Hải Phòng / Vũ Đức Tuấn ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03303
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp chống thất thu thuế TNDN đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Thị Hải Hậu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02315
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp tăng cường chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề ăn uống tại chi cục thuế quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng / Đào Thị Thanh Hòa; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02335
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Quận Hải An - TP Hải Phòng / Nguyễn Thị Dung; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03902
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế và chống thất thu thuế tại Chi cục thuế quận Lê Chân / Giang Thảo Trang ; Nghd.: Nguyễn Minh Đức . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03856
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp chống thất thu thuế tài nguyên đối với các doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hải Phòng / Tiêu Thị Phượng; Nghd.: Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03441
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Một số biện pháp cơ bản chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải An-Tp Hải Phòng / Đinh Công Hùng; Nghd.: Vũ Công Nhĩ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02079
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Một số biện pháp cơ bản chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vận tải biển tại cục thuế Hải Phòng / Nguyễn Minh Hoàng; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 80tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01697
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Một số biện pháp tăng cường chống thất thu thuế nhập khẩu qua áp mã số hàng hóa nhập khẩu tại cục Hải quan Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Hoài Sơn; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02506
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Một số biện pháp tăng cường công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan Hưng Yên / Phạm Đăng Khoa; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03330
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Nghiên cứu các giải pháp giảm thất thu thuế ngoài quốc doanh ở Hải phòng / Đoàn Hồng Việt;Nghd.: TS Đỗ Văn Cương . - Hải phòng Trường ĐHHH 2004 . - 59tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00348
 • Chỉ số phân loại DDC: 336
 • 14 Nghiên cứu các giải pháp giảm thất thu thuế vận tải thuỷ khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn Hải Phòng / Phạm Văn Hận . - Hải Phòng : Trường ĐHHH, 2005 . - 83 tr. ; 30 cm + 01 Tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00482
 • 15 Nghiên cứu một số giải pháp chủ yếu chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp vận tải thuỷ tại Hải phòng / Nguyễn Minh Hoà; Nghd.: PGS TS. Phạm văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 66 tr. ; 30 cm + 01 Tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00479
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :