Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường EU khi hiệp định EVFTA có hiệu lực / Đào Mai Chi; Nghd.: Ths Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16308
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Cơ hội và thách thức từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đối với xuất khẩu rau quả Việt Nam sang EU / Nguyễn Thị Kiều Anh; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16298
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Dự báo tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU ( EVFTA) đến KNXK dệt may Việt Nam vào thị trường EU / Hà Thị Hồng; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16338
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Nghiên cứu tác động của các rào cản phi thuế quan trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU tới hoạt động xuất khẩu gỗ sang thị trường EU của Việt Nam / Lê Thị Thu Thương, Vũ Thị Ngát, Trần Thị Phương; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 38tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18417
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2012-2017 / Vũ Thị Duyên, Vũ Thị Thu Hương, Lê Thị Huyền; Nghd.: Phan Thị Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 78tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17842
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :