Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương / Nguyễn Thị Thúy Diễm; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03548
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương / Trần Nam Tấn; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03908
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, phường thuộc thi xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương / Tô Văn Sang; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03546
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :