Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn, Trương Giêu . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1996 . - 126tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05696
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 2 Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn . - H. : Thống kê, 2005 . - 663 tr. : In lần thứ 2 ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 00012, PD/VV 03316, Pm/vv 03793, Pm/vv 03794
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 3 Giáo trình thuật toán : Lý thuyết và bài tập / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest ; Ngọc Anh Thư (c.b) . - H. : Thống kê, 2001 . - 1095tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-thuat-toan_Ly-thuyet-va-bai-tap_T.H.Cormen_2001.pdf
 • 4 Lý thuyết xác suất và thống kê toán: hướng dẫn ôn tập lý thuyết và giải bài tập : Dùng cho các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh / Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh . - H. : Tài chính, 2009 . - 352tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05671, PD/VV 05672, PM/VV 04680, PM/VV 04681
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :