Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá công tác thực hiện tham vấn trị giá tính thuế tại công ty cổ phần giao nhận quốc tế Bến Hải / Vũ Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Tâm, Nguyễn Tú Trinh; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17839
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Đánh giá hoạt động tham vấn trị giá tính thuế tại công ty cổ phần INTERPLUS giai đoạn 2016-2018 / Vũ Hà Linh, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Thùy Linh; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18398
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Đánh giá hoạt động tham vấn trị giá tính thuế tại công ty TNHH Tuấn Việt / Đặng Thùy Linh, Nghd.: Ths Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16332
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :