Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 620 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Căn hộ cao cấp Thảo Điền - Thành phố Hồ Chí Minh / Tăng Viết Cương; Nghd.: Ths. KTS. Nguyễn Xuân Lộc, PGS TS. Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 168 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08730, PD/TK 08730
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 2 Cầu tàu 200 DWT và hạ tầng kỹ thuật quản lý công ty Sơn Hải - Bộ Tự lệnh Biên phòng / Nguyễn Thanh Hải; Nghd.: TS. Phạm Văn Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 203 tr. ; 30 cm + 17 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09869, PD/TK 09869
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 3 Chung cư Bảo Long - Hà Nội / Phạm Văn Tuấn; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Văn Ngọc, Ths. Nguyễn Xuân Lộc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 203 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09599
 • Chỉ số phân loại DDC: 690.22
 • 4 Chung cư cao tầng Phú Thành phục vụ di dân tái định cư khu đô thị Mỹ Đình - Hà Nội / Bùi Văn Công; Nghd.: Ths KTS. Lê Văn Cường, Ths. Nguyễn Tiến Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 299 tr. ; 30 cm + 19 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08735, PD/TK 08735
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 5 Chung cư New Century - Tp. Hồ Chí Minh / Phạm Quang Hiếu; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, TS. Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 173 tr. ; 30 cm + 13 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09563, PD/TK 09563
 • Chỉ số phân loại DDC: 690.22
 • 6 Design engineering / Harry Cather .. . - Oxford; Boston : Butterworth Heinemann, 2001 . - vi, 355 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01814
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • 7 Design of devices and systems / William Middendorf, Richard H. Engelmann . - 3rd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2009 . - 565p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01943-SDH/LT 01948
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2001943-48%20-%20Design%20of%20Devices%20and%20Systems.pdf
 • 8 Design reliability: fundamentals and applications / B.S. Dhillon . - Boca Raton : CRC Press, 1999 . - 396tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00472
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • 9 Introduction to engineering design and problem solving / M. David Burghardt . - Boston : Mc Graw Hill, 1999 . - 215tr. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02376, Pd/Lt 02377
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • 10 Khối nhà ở và cho thuê quận Cầu Giấy - Hà Nội / Vũ Văn Lượng; Nghd.: Lê Văn Cường, PGS TS. Phạm Văn Thứ . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 160 tr. ; 30 cm + 10BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09574, PD/TK 09574
 • Chỉ số phân loại DDC: 690.22
 • 11 Lập quy trình chế tạo cổng trục 2 dầm, sức nâng Q = 20 T, chiều cao nâng Hn = 15 m, khẩu độ L = 20 m dùng để nâng hạ hàng cho xí nghiệp Sông Đà 12.4 / Trần Hải Thi; Nghd.: Ths. Bùi Diệu Thúy . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09966, PD/TK 09966
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 12 Lập quy trình lắp dựng băng gầu vận chuyển clanke lên lò nghiền năng suất 120 T/h, chiều cao vận chuyển 25 m cho Nhà máy Xi măng Hải Phòng / Nguyễn Thị Nhàn; Nghd.: Ths. Phạm Đức . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 86 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08821, PD/TK 08821
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 13 Lập quy trình lắp dựng cần trục cột cần Q = 1 T cho Công ty Thiết kế và Chế tạo thiết bị công nông nghiệp Hải Phòng / Tạ Mạnh Dũng; Nghd.: Ths. Phạm Đức . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 132 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10001, PD/TK 10001
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 14 Lập quy trình lắp dựng cầu trục 2 dầm, sức nâng Q = 10 T, khẩu độ L = 14 m dùng trong Nhà máy thép Hải Phòng / Ngô Quốc Việt; Nghd.: Ths. Bùi Thị Diệu Thúy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 97 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08868, PD/TK 08868
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 15 Lập quy trình lắp dựng cổng trục 2 dầm sức nâng 5,5 m dùng cho phân xưởng cơ khí của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Tiến - Hải Phòng / Đỗ Văn Huân; Nghd.: Ths. Phạm Đức . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 115 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10002, PD/TK 10002
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 16 Lập quy trình lắp đặt cần trục tháp KБ - 306 cho Công ty Xây dựng Thăng Long - Hà Nội / Lê Văn Quyền; Nghd.: Ths. Phạm Đức . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 142 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10009, PD/TK 10009
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 17 Lập quy trình sửa chữa máy nâng chạc phía trước FD40T sức nâng Q = 4 T / Nguyễn Văn Thiệu; Nghd.: Ths. Bùi Thức Đức . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 112 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10007, PD/TK 10007
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 18 Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật bộ điều khiển hệ D-G cho trạm phát điện dự phòng / Vũ Tiến Đạt; Nghd.: TS Hoàng Đức Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 116 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01491
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 19 Nhà làm việc khoa ngoại ngữ Đại học Hải phòng / Vũ Đình Doanh; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, ThS. Bùi Quốc Bình . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 198 tr. ; 30 cm. + 14 BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08626, Pd/Tk 08626
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 20 Nhà làm việc trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội / Bùi Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 200 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08732, PD/TK 08732
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 21 Nhà trang bị Học viện Kỹ thuật Quân sự / Nguyễn Văn Sự; Nghd.: Ths. Nguyễn Xuân Lộc, PGS.TS. Phạm Văn Thứ . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 167 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09227, PD/TK 09227
 • Chỉ số phân loại DDC: 690.22
 • 22 Nhà văn phòng kết hợp dịch vụ 9 tầng Cầu Giấy - Hà Nội / Trần Cao Cường; Nghd.: Ths. KTS. Nguyễn Xuân Lộc, PGS TS. Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 212 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08729, PD/TK 08729
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 23 Optimization Concepts and Applications in Engineering / Ashok D. Belegundu, Tirupathi R. Chandrupatla . - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011 . - 479p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00558, SDH/LV 00594
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.6
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/NH2014/HH0014.pdf
 • 24 So sánh tác động do chuyển động của ôtô và động đất đến công trình cầu / Nguyễn Việt Khoa . - 2009 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 3, tr. 33-35
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 25 The Design Development & Process Planning Reference Guide/ Paul Palady . - Practical Applications...Quality/Reliability, 1998 . - 507p.; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00428
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Thiết kế bản thi công Khu chung cư Nhân viên cao cấp Trung ương Đảng / Nguyễn Công Dũng; Nghd.: Ths. Nguyễn Xuân Lộc, PGS.TS. Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 219 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09254, PD/TK 09254
 • Chỉ số phân loại DDC: 690.22
 • 27 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công văn phòng làm việc nhà sách Phương Nam - Hà Nội / Lê Thị Lan Nhung; Nghd.: Ths. Nguyễn Xuân Lộc, Vũ Thị Khánh Chi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 173 tr. ; 30 cm + 11 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10823, PD/TK 10823
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 28 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công Cao ốc văn phòng IMPAC - Điện Biên / Phan Ngọc Thạch; Nghd.: ThS. Nguyễn Xuân Lộc, PGS.TS. Phạm Văn Thứ . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 206 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09260, PD/TK 09260
 • Chỉ số phân loại DDC: 690.22
 • 29 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công chung cư 10 tầng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Cầu Giấy-Hà nội / Lương Xuân Biên; Nghd.: ThS. Nguyễn Xuân Lộc, TS. Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 152 tr.; 30 cm + 16BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08586, Pd/Tk 08586
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 30 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công chung cư Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Hà Nội / Trịnh Đắc Hùng; Nghd.: Ths. Nguyễn Xuân Lộc, Vũ Khánh Chi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 181 tr. ; 30 cm + 09 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09218, PD/TK 09218
 • Chỉ số phân loại DDC: 690.22
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  Tìm thấy 620 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :