Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 37 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hạn chế tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê tàu chuyến / Lê Thị Huyền; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14978
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả cung ứng thuyền viên tại Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC) / Phạm Thị Như Ngọc; Nghd.: TS Lê Văn Trọng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00435
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đội tàu của công ty vận tải và thuê tàu (VietFracht) giai đoạn 2015 - 2020 / Chu Thị Thu Hà; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01903
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Bộ tập quán quốc tế về L/C:các văn bản có hiệu lực từ ngày 01/07/2007/ Phòng thương mại quốc tế . - H : Đại học kinh tế quốc dân, 2007 . - 295 tr ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00178-Pd/vv 00182, Pm/vv 03811-Pm/vv 03823, SDH/Vv 00365, SDH/Vv 00366
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.7
 • 5 Các biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh cho thuê tàu định hạn của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Trần Tuấn Việt; Nghd.: TS. Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01556
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng tàu chuyến và biện pháp hạn chế / Bùi Thị Thảo Anh; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16138
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Chartering and shipping terms/ J. Bes . - New York, 1977 . - 526 tr.; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lv 01091-Pd/Lv 01093, Pm/Lv 01420-Pm/Lv 01426
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 8 Dry cargo chartering / Institute of Chartered Shipbrokers . - London : Institute of Chartered Shipbrokers, 2014 . - 332p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03127
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • File đính kèm
 • 9 Dynasties of the sea : The shipowner and financiers who expanded the era of free trade / Lori Ann Larocco . - United Kingdom : Marine Money, Inc, 2012 . - 271p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00786, SDH/LV 00787
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 10 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty vận tải và thuê tàu - chi nhánh Hải Phòng. / Trần Minh Đức;Nghd.: TS Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải, 2004 . - 68 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00133, SDH/LA 00138
 • Chỉ số phân loại DDC: 352.3
 • 11 Hoàn thiện quy trình cho thuê tàu định hạn tại công ty Vinaline Hải Phòng / Khiếu Thị Nam Hương; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10224
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 12 Hoạt động kho vận hàng lẻ tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu VIETFRACHT - chi nhánh Hải Phòng / Lã Thị Yến Vân, Đoàn Thị Thúy, Trịnh Hải Yến; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 57tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18011
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Lựa chọn đơn chào hàng cho đội tàu của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong Quý III năm 2017 / Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Vũ Hoàng Nhung, Phạm Thị Liên; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17219
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng cho thuê tàu chuyến tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt nam VOSCO / Trần Thu Hà; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16141
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Lựa chọn hình thức, phương án cho thuê tàu của công ty vận tải biển Đông Long / Vũ Thị Huyền Trang; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 96 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08134
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 16 Lựa chọn phương án bố trí tàu làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng cho thuê tàu chuyến vào quý IV năm 2008 cho đội tàu dầu của công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO / Phạm Thị Ninh Hương; Nghd.: Ths.Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 898 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07306
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 17 Lựa chọn phương án bố trí tàu trên cơ sở các đơn chào hàng làm căn cứ để ký kết hợp đồng cho thuê tàu chuyến cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco) quý III năm 2010 / Vũ Thị Yến; Nghd.: ThS. Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 107 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09155
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 18 Nâng cao hiệu quả hoạt động kho CFS của công ty cổ phần vận tải và thuê tàu Vietfratch / Nguyễn Thị Minh Thúy, Trần Thị Thúy, Ngô Thị Yến; Nghd.: Vũ Lê Huy . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17289
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Nghiên cứu mẫu hợp đồng thuê tàu định hạn Paltime 39-74 - cơ sở của các mẫu hợp đồng thuê tàu định hạn khác đang áp dụng tại Việt Nam / Võ Ngọc Long;Nghd.: TS.Lý Bách Chấn . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2002 . - 156 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00086
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Nghiên cứu mẫu hợp đồng thuê tàu trần "Barecon 2001" và vận dụng phương thức thuê mua trong điều kiện Việt Nam hiện nay. / Đặng Thanh Bình;Nghd.: TS Nguyễn Khắc Duật . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải, 2004 . - 145 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00132
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Nghiên cứu nghiệp vụ đại lý tàu biển-môi giới hàng hải và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty TNHH vận tải môi giới thuê tàu biển Đông Á Sài Gòn năm 2016 / Phạm Thị Kim Chi; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 90 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16194
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Nghiên cứu những biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Vận tải và thuê tàu Bộ Giao Thông vân tải đến năm 2010 / Nguyễn Tiến Sức; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 87 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00480
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 23 Nghiên cứu sử dụng mẫu hợp đồng thuê tàu Gencon tại công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam / Đinh Thị Thái Phương; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07286
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.068
 • 24 Nghiên cứu thực tiễn thuê tàu và khả năng áp dụng mẫu GENCON 94 cho các doanh nghiệp vận tải biển quy mô nhỏ và vừa trong điều kiện hội nhập quốc tế / Vũ Hồng Ngọc;Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07301
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Nghiên cứu việc thực hiện của các chủ tàu Việt Nam trong những hợp đồng thuê tàu định hạn theo mẫu BIMCO "Supply time 89". / Nguyễn Quốc Tuấn;Nghd.: TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng : Trường Đại học Hàng Hải, 2002 . - 71 tr. ; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00081
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Nghiên cứu việc thực hiện của chủ tàu Việt Nam trong các hợp đồng thuê tàu định hạn theo mẫu Shelltime4. / Tô Hồng Quân;Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng hải, 2003 . - 160 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00126
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 27 Những vấn đề về hợp động thuê tàu chuyến / Đặng Xuân Uý; Nghd.: Nguyễn Kim Phương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13126
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 28 Phân tích báo cáo tài chính của công ty TNHH thuê tàu và tiếp vận toàn cầu năm 2017 / Hoàng, Thị Luyến, Đặng Thị Huyền, Đỗ Thị Hương Lý; Nghd.: Bùi Thanh Tùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 70tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17969
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 29 Phân tích việc thực hiện của các chủ tàu Việt Nam trong các hợp đồng thuê tàu chuyến theo mẫu Gencon 22/76/94. / Trần Quang Khiên;Nghd.: TS.Phan Nhiệm . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1999 . - 82 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00089
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 30 Principles of chartering / Photis M. Panayides . - Second edition. - Great Britain : CreateSpace Independent Pulishing, 2016 . - 262p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00788, SDH/LV 00789
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 1 2
  Tìm thấy 37 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :