Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 22 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Vũ Thùy Hương, Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03001
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư trên địa bàn tp Hải Phòng / Vũ Thị Bích Phượng; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02868
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Móng Cái / Dương Thùy Linh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03690
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng / Hà Thị Tuyết; Nghd.: Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03643
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp tăng cường quản lý chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên đại bàn quận Ngô Quyền-Tp Hải Phòng / Trần Thị Thu Huân; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02020
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách đối với kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp/ Nguyễn Quang Huy . - H: Thống kê, 2002 . - 630 tr.; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02023, Pd/vt 02024
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 7 Chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Quận Hải An - TP Hải Phòng / Nguyễn Thị Dung; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03902
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Giáo trình quản lý thuế/ Vũ Duy Hào; Nguyễn Thị Bất chủ biên . - H: Thống kê , 2002 . - 268 tr.; 18 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02683, Pd/vv 02684, Pm/vv 02619-Pm/vv 02621
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
 • 9 Giáo trình thuế / Chủ biên: Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu . - H. : Tài chính, 2008 . - 310tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05703
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
 • 10 Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện luật thuế giá trị gia tăng . - H.: Tài chính, 1998 . - 187 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01878, Pd/vv 01879, Pm/vv 01215-Pm/vv 01217
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.04
 • 11 Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tại chi cục thuế thành phố Hải Dương / Nguyễn Trác Hải; Nghd.:Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02305
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Tỉnh Hải Dương / Hoàng Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03931
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương / Hoàng Văn Quyền; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02725
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh / Đặng Thế Sâm; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 62tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02782
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Hoàn thiện quản lý thu thế giá trị gia tăng các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện Tiên Lãng / Cao Thành Đức; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02396
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Một số biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của việc tăng thuế GTGT đến các đối tượng có liên quan / Bùi Thị Phương, Lê Trang Nhung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00942
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 17 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế quận Hải An, thành phố Hải Phòng / Đỗ Duy Nghĩa; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03759
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế thành phố Hải Phòng / Trần Thị Loan ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03120
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Nghiên cứu một số giải pháp chủ yếu chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp vận tải thuỷ tại Hải phòng / Nguyễn Minh Hoà; Nghd.: PGS TS. Phạm văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 66 tr. ; 30 cm + 01 Tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00479
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Nghiên cứu nâng cao công tác tổ chức quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng / Ngô Văn Hiền;Nghd.: PGS TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2000 . - 66 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00102
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Nghiên cứu việc vận dụng Luật thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp vận tải biển. / Lê Hồng Đại;Nghd.: PTS Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1999 . - 58 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00103
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
 • 22 Tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Đồ Sơn - Thành phố Hải Phòng / Phạm Thị Mai; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02379
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 22 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :