Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 27 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh / Mã Thị Hoa Quỳnh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 107tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03498
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế huyện An Lão / Đỗ Văn Hưng; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03611
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp tăng cường công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Quảng Ninh / Cao Ngọc Linh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 98tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03667
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tăng thu ngân sách của chi cục thuế quận Hồng Bàng / Đỗ Hoài Nam; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02411
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Engineering economics / James L. Riggs . - 4th ed. - New York : Mc Graw Hill, 1996 . - 720tr. ; 25cm + 01 CD ROM
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02366, Pd/Lt 02367
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Giáo trình thuế / Chủ biên: Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu . - H. : Tài chính, 2008 . - 310tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05703
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
 • 7 Giải pháp chống gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hải An / Trần Quốc Toản ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03472
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Hệ thống luật Việt Nam và văn bản hướng dẫn = VietNamese law . - H. : Giao thông vận tải, 2006 . - 934 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02869, SDH/Vt 00931
 • Chỉ số phân loại DDC: 340
 • 9 Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập doanh nghiệp . - H.: Tài chính, 1998 . - 199 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01880, Pd/vv 01881
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.04
 • 10 Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế Tp. Hồ Chí Minh / Mai Huy Dương; Nghd.: Nguyễn Hải Quang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02233
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Phạm Sĩ Mạnh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 82tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01686
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Cát Hải / Phạm Thị Phương Thanh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03613
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn quận Lê Chân / Ngô Thị Lan Anh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02691
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp . - H.: Chính trị xã hội, 1997 . - 34 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01503, Pd/vv 01504, Pm/vv 00638
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 15 Một số biện pháp cơ bản chống thất thu thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp vận tải biển tại cục thuế Hải Phòng / Vũ Thị Lan Hương; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 100 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01551
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế Tp Hải Phòng / Đặng Thị Ngọc Thủy; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03730
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Một số biện pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế TNDN đối với doanh nghiệp vận tải container đường bộ tại chi cục thuế quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng / Vũ Thị Kim Tuyết; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02632
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tại cục thuế thành phố Hải Phòng / Trần Thị Linh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02867
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam / Phạm Tuấn Anh;Nghd.: TS Đỗ Văn Cương . - Hải phòng: Tr ĐHHH, 2004 . - 55tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00349
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.24
 • 20 Nâng cao công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương / Ngô Đức Bình; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02701
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Nghiên cứu việc triển khai áp dụng luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở các doanh nghiệp vận tải biển. / Nguyễn Kỳ Phong;nghd.: PTS Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1999 . - 84 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00090
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Tăng cường công tác quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại cục thuế thành phố Hải Phòng / Hoàng Hồng Hạnh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02334
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Tp Hải Phòng / Lâm Thị Thanh Trang; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03803
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh / Trần Quốc Hoàn; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02783
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh / Đinh Phương Nam; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02916
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Tăng cường quản lý thực thi luật thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế tỉnh Hải Dương / Đào Thị Diệu Nga; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02297
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Thuế / Lê Văn Ái chủ biên . - H. : Tài chính, 2000 . - 359 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02655, Pd/vt 02656, Pm/vt 04757-Pm/vt 04763, SDH/Vt 00718, Thue 00001-Thue 00040
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
 • 1
  Tìm thấy 27 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :