Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh / Mã Thị Hoa Quỳnh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 107tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03498
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế huyện An Lão / Đỗ Văn Hưng; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03611
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế Tp. Hồ Chí Minh / Mai Huy Dương; Nghd.: Nguyễn Hải Quang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02233
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Một số biện pháp cơ bản chống thất thu thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp vận tải biển tại cục thuế Hải Phòng / Vũ Thị Lan Hương; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 100 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01551
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Nâng cao công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương / Ngô Đức Bình; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02701
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Tăng cường quản lý thực thi luật thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế tỉnh Hải Dương / Đào Thị Diệu Nga; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02297
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :