Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình thuế / Chủ biên: Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu . - H. : Tài chính, 2008 . - 310tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 05703
  • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
  • 2 Thuế / Lê Văn Ái chủ biên . - H. : Tài chính, 2000 . - 359 tr. ; 25 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02655, Pd/vt 02656, Pm/vt 04757-Pm/vt 04763, SDH/Vt 00718, Thue 00001-Thue 00040
  • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :