Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 28 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp chống thất thu thuế TNDN đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Thị Hải Hậu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02315
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Đức Tiến ; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03405
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp thúc đẩy hoạt động thương mại trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng / Nguyễn Thị Hồng Liên; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03223
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng / Lã Hồng Linh; Nghd.: Nguyễn Hoàng Yến . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 44 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16519
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 5 Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Thủy Nguyên / Trần Đức Long; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 66tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02714
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Mạng thông tin di động và nghiên cứu thiết kế vùng phủ sóng cho khu vực huyện Thủy Nguyên / Hoàng Thị Huế; Nghd.: Nguyễn Ngọc Sơn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15274
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Một số biện pháp hoàn thiện công tác giám định BHYT tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên -TP Hải Phòng / Nguyễn Thị Hằng ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03889
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên / Nguyễn Thị Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03661
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Một số biện pháp hoàn thiện hệ thống định mức chi phí tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Ngọc Thu; Nghd.: Nguyễn Hoàn Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03627
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Một số biện pháp huy động vốn cho xây dựng nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng / Dương Quang Huy; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02601
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng / Đàm Minh Tuấn; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02889
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH dịch vụ điện Thủy Nguyên / Đồng Tố Uyên; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 73tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03384
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên / Phạm Thị Vân Anh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03727
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Một số biện pháp tăng cường công tác thu thuế hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Huyện Thủy Nguyên, hải Phòng / Đồng Thị Chi, Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03000
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Một số biện pháp tăng cường hoạt động xử lý nợ xấu của NH TMCP quốc tế Việt nam (VIB)-PGD Thủy Nguyên / Nguyễn Thị Kim Yến; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03493
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Thị Quỳnh Chi; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03068
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Nghiên cứu nguy cơ nhiễm độc MANGAN từ nước giếng khoan tại xã Liên Khê - Thủy Nguyên - Hải Phòng / Nguyễn Thị Luyến; Nghd.: Phạm Thị Dương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 45 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16502
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 18 Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại Ngân hàng ACB - Chi nhánh Thủy Nguyên / Nguyễn, Thị Ngọc, Vũ Đan Phượng, Phạm Hương Đan; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17243
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 19 Tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Á Châu chi nhánh Thủy Nguyên / Lại Trung Kiên; Nghd.; Dương Văn Bạo . - 75tr ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02964
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Thiết kế bản vẽ thi công cầu Vũ Yên 1, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Thị Quỳnh Hoa; Nghd.: Trần Ngọc An . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 410tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18200
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 21 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư người cao tuổi huyện Thủy Nguyên-Hải Phòng / Nguyễn Trần Hiếu; Nghd.: Nguyễn Văn Ngọc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 245tr; 30cm+ 15BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14689, PD/TK 14689
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 22 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư Nhân Tâm-Thủy Nguyên-Hải Phòng / Đỗ Thế Nhân; Nghd.: Lê Văn Cường, Hà Xuân Chuẩn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 187tr.; 30cm+ 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14677, PD/TK 14677
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 23 Thiết kế bản vẽ thi công khách sạn Long Hải, Thủy Nguyên, Hải Phòng / Lê Ngọc Trâm; Nghd.: Lê Văn Cường, Nguyễn Xuân Hòa . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 209 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15921, PD/TK 15921
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 24 Thiết kế bản vẽ thi công Nhà công vụ 10 tầng, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng / Lê Hoàng Trưởng; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Tiến Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 307 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15725, PD/TK 15725
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 25 Thiết kế bản vẽ thi công nhà làm việc-văn phòng Bình Minh-Thủy Nguyên-Hải Phòng / Đặng Minh Nghĩa; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Hà Xuân Chuẩn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 198tr.; 30cm+ 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14618, PD/TK 14618
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 26 Thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường qua hai điểm giả định A - B thuộc địa phận xã Lưu Kiếm huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Văn Sơn; Nghd.: Nguyễn Phan Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 171 tr. ; 30 cm + 12 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16919, PD/TK 16919
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 27 Thiết kế kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 khu vực Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng. / Nguyễn Đình Tùng; Nghd.: Vũ Thế Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 184tr.; 30cm+ 18 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14637, PD/TK 14637
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 28 Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án bệnh nhân tại bệnh viện huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Quang Long; Nghd.: Nguyễn Văn Thủy . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15219
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 28 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :