Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 38 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của hiệp định VKFTA đến ngành thủy sản của Việt Nam và dự báo kim ngạch xuất khẩu của ngành trong năm 2017 / Nguyễn Thị Phương Linh, Phạm Diệu Linh, Đào Thị Phương Thảo ; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17256
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Ảnh hưởng của viêc Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN đến hoạt động xuất khẩu thủy sản sang thị trường ASEAN / Ngô Hồng Dinh; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 44 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16334
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Biện pháp phát triển kinh tế thủy sản tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 / Bùi Quang Anh; Nghd. : Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 142tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02930
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp tăng cường hoạt động khai thác thủy sản theo hướng phát triển bền vững tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Đinh Võ Hoàng Phong ; Nghd.:Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03822
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Các vướng mắc thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản / Nguyễn Huyền Dương, Nguyễn Thị Anh Thư . - 2019 // Journal of student research, Số 4, tr.17-22
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 6 Công nghệ lọc sinh học phục vụ sản xuất giống và nuôi trồng hải sản ven bờ Việt Nam / Nguyễn Đình Cự chủ biên;Lê Quang Dũng, Nguyễn Mạnh Cường,.. . - H : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2010 . - 323 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03396-PD/VT 03398
 • Chỉ số phân loại DDC: 577.7
 • 7 Cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ khi hiệp định TPP có hiệu lực / Đặng Khánh Linh; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16316
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Cơ hội và thách thức đối với ngành thủy sản Việt Nam khi hiệp định VCUFTA được ký kết / Trần Thị Tuyết; Nghd.: Ths. Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 65tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14893
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Dự báo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường Peru giai đoạn 2020-2025 dưới tác động về thuế của Hiệp định CPTPP / Lê Quỳnh Anh, Trần Thị Mỹ Duyên, Lương Thị Hợp; Nghd.: Phan Thị Bích Ngọc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18385
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Đặc điểm tự nhiên, môi trường nguồn lợi và định hướng khai thác, phát triển bền vững các thuỷ vực ven bờ Nam Trung Bộ / C.b: Bùi Hồng Long, Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Tác An, Phan Minh Thụ . - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2016 . - 292tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06224, PM/VT 08551
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.9
 • 11 Đề xuất tổ chức vận tải thuỷ sản đông lạnh từ thị trường phía nam đi Trung Quốc qua cảng trung chuyển Hải Phòng của Vosco / Hồ Diệu Yến; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10181
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Hiện trạng môi trường một số vùng ven biển ở Hải Phòng / Lê Xuân Sinh, Nguyễn Hải Yến . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 43, tr.76-79
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.7
 • 13 Hướng dẫn sử dụng các quy phạm trong nuôi trồng thuỷ sản theo quy định của pháp luật. Tập 2 / Phạm Anh Tuấn chủ biên . - H. : Nông nghiệp, 2013 . - 600tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03964
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 14 Khoa học - công nghệ thủy sản : Review of science - technology of fisheries . - 60tr. ; 27x19cm
 • Thông tin xếp giá: TC00064
 • 15 Lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản tại Hải Phòng của công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Quý / Trần Thị Đông, Phạm Thị Hằng, Phạm Thị Hoa; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17416
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Châu Đại Dương ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03897
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long / Dương Hoàng Anh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02643
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Nhật Bản tại công ty TNHH chế biến thuỷ sản - xuất khẩu Việt Trường / Lương Thị Hải Huyền.; Nghd.: Ths. Trương Thị Như Hà . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 120 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12187
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 19 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Thủy sản / Nguyễn Tuấn Anh; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02891
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Một số đề xuất thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam trước ảnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt nam - EU (EVFTA) / Ngô Hương Giang, Nguyễn Mỹ Hoa, Đoàn Thu Thảo; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18400
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 21 Một số giải pháp đẩy mạnh tình hình tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nội địa của công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long / Nguyễn Thị Duyên; Nghd.: Ths Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16286
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Hương; Nghd.: Bùi Bá Khiêm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02639
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản / Nguyễn Thu Huyền, Trần Thị Hương, Đào Thị Tố Uyên; Nghd.: Vương Thu Giang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 59tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17880
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 24 Nghiên cứu lập dự án phát triển độ tàu đánh bắt thuỷ sản của tông công ty hải sản biển Đông giai đoạn 2000-2010 / Phạm Thái Hưng;nghd.: PTS Nguyễn Khắc Duật . - TP Hồ Chí Minh: Tr ĐHHH; 1997 . - 81 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00015
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động xuất khẩu thuỷ sản tại Việt Nam. / Nguyễn Hữu Hiếu;Nghd.: TS Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải, 2003 . - 57 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00127
 • 26 Nghiên cứu tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam / Lê Kim Ngân, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Thị Dinh; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 65tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17860
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 27 Nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của việc dán nhãn sinh thái cho ngành thủy sản ở Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Gấm;Nghd.: Nguyễn Thị Thu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16503
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 28 Nguồn lợi thuỷ sản Việt nam / Bộ thuỷ sản . - H : Nông nghiệp, 1996
 • Thông tin xếp giá: SDH/Vt 00763
 • Chỉ số phân loại DDC: 639
 • 29 Patterns and prospects of VietNam's fishery export to the US market / Phan Thị Thùy Linh, Phạm Phương Lan, Nguyễn Gia Minh, Đào Tùng Ninh, Nguyễn Đức Công . - 2018 // Journal of student research, Số 3, tr.98-103
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 30 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cơ hội xuất khẩu thủy sản Việt Nam / Đỗ Thị Chinh, Trần Thị Hướng, Phạm Thị Thu Huyền; Nghd.: Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 57tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18394
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1 2
  Tìm thấy 38 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :