Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 31 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH dầu khí Đài Hải / Hoàng Thị Mỹ Linh; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03488
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn tại công ty cổ phần thương mại bia Sài Gòn Đông Bắc / Hoàng Thị Huyền; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03151
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bia Hà nội-Hải Phòng / Lã Thị Như Trang; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02065
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của côngty cổ phần ắc quy tia sáng / Nguyễn Thị Thanh Dung, Nguyễn Khánh Linh, Phạm Thị Ngọc, Bùi Thị Thoa; Nghd.: Đỗ Thị Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17811
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dầu nhờn của Công ty TNHH Dầu nhờn IDEMITSU Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy Dung; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02751
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giày da của Công ty TNHH Seething Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Anh ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 59tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03128
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Tuyển than Hòn Gai / Nguyễn Bảo Trung; Nghd.: Bùi Thị Minh Tiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03948
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Đánh giá và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp/ Lê Thụ . - H.: Thống kê, 1993 . - 106 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00843, Pm/vv 00060
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần thương mại Cường Thịnh / Phạm Thị Tuyết; Nghd.: Nguyễn Ngọc Quang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15090
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần sơn Hải Phòng / Đinh Thị Hài.; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12305
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp xăng dầu K131 / Phạm Thị Dung; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 66 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02631
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại Q&T Việt Nam / Phạm Hữu Quý; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 88tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03323
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Một số biện pháp đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nội địa của công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long. / Lê Thị Thu Thanh; Nghd.: Hoàng Thuý Phương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13095
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Phong / Đào Thị Mơ, Nguyễn Thu Trang, Lê Thảo Vy; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18367
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuấn Long / Trần Thị Hoài; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15127
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Một số biện pháp nâng cao tình hình tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân Thanh Ngọc / Nguyễn Lê Hải Trang; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 60tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15123
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ dòng sản phẩm áo sơ mi tại thị trường nội địa của công ty cổ phần Anh Anh / Trần Thị Phương Thảo.; Nghd.; Ths. Hoàng Thuý Phương . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12300
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty CP may Việt Tiến / Lương Thị Luyến; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02535
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Một số biện pháp nhằm tăng lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty xăng dầu khu vực III / Nguyễn Thái Dương; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02395
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho heo của công ty cổ phần ABC / Bùi Thị Liến; Nghd.: Hoàng Thị Thúy Phương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15095
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Một số giải pháp đẩy mạnh tình hình tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nội địa của công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long / Nguyễn Thị Duyên; Nghd.: Ths Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16286
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Bình Minh / Nguyễn Thị Thu Trang; Nghd.: TS. Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 112tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15081
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 23 Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm gạch đất sét nung ở công ty cổ phần xây dựng miền Đông / Nguyễn Thị Tâm; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15116
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Nghiên cứu và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH may Thiên Nam / Đặng Thị Hồng Khanh; Nghd.: Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 72tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15126
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm sữa chua Vinamilk và biện pháp đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp cổ phần thực phẩm công nghệ Đồng Lợi. / Nguyễn Thị Luyến; Nghd.: Hoàng Thị Thuý Phương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13097
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thuận Hải / Nguyễn Thị Thơm.; Nghd.: Ths. Hồ Mạnh Tuyến . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12307
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Phân tích tình hình tiêu thụ tại công ty cổ phần quốc tế Samnec / Phạm Tiến Mạnh; Nghd.: Hồ Mạnh Tuyến . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15092
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Phân tích tình hình tiêu thụ tại công ty cổ phần thương mại điện lạnh Nam Hưng / Đào Thị Hồng; Nghd.: Hồ Mạnh Tuyến . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15134
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Thực trạng và giải pháp nâng cao tình hình tiêu thụ sản phẩm lô gỗ của công ty TNHH đầu tư thương mại Hùng Anh / Nguyễn Thị Kim Than Hòa; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15099
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Thực trạng và một số giải pháp đưa ra nhằm nâng cao tình hình tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay tại công ty TNHH thương mại-dịch vụ HD / Trần Thị Hà My; Nghd.: Hồ Mạnh Tuyến . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15121
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 31 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :