Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1008 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 10 ngày tập trung ôn tập cho bài thi TOEFL iBT = 10 days crash course / Ichizo Ueda, Chiaki Taoka, Toshiko Ueda ; Trần Bích Ngọc dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017 . - 351tr. : CD + phụ lục ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07665, PD/VV 07666, PM/VV 05807, PM/VV 05808
 • Chỉ số phân loại DDC: 425
 • 2 10 phút tự học tiếng Anh mỗi ngày = 10 minutes for everyday self-study English / Nguyễn Thu Huyền chủ biên; Mỹ Hương, Ngọc Mai hiệu đính . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2013 . - 311 tr. ; 21 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04390, PM/VV CD04390, PNN 00272-PNN 00275, PNN/CD 00272-PNN/CD 00275
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 3 10.000 câu đàm thoại tiếng Anh cho người bán hàng = 10.000 communicative sentences for the sellers / Thanh Mai . - H. : Dân trí, 2012 . - 211 tr. ; 21 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04430, PM/VV CD04430, PNN 00348-PNN 00351, PNN/CD 00348-PNN/CD 00351
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 4 1000 listening comprehension practice test items for the new TOEIC test / Jim Lee . - HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 447tr. ; 26cm + 01CD, 01 Phụ bản
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04432-PD/VT 04436, PM/VT 06505, PM/VT 06507-PM/VT 06509, PM/VT 07675, PM/VT CD06505-PM/VT CD06509, PM/VT CD07675, PNN 01640, PNN 01641, PNN/CD 01640, PNN/CD 01641, PNN/PB 01640, PNN/PB 01641
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 5 1000 listening comprehension practice test items for the new toeic test / Jim, Lee . - Tp.HCM : NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2014 . - 447 tr. ; 29 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06506
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 6 1000 reading comprehension practice test items for the new Toeic test / Jim Lee . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 332 tr. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07674, PNN 01642, PNN 01643
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 7 10000 câu đàm thoại tiếng Anh cho lái xe taxi = 10000 communicative sentences for taxi drives / Thanh Mai . - H. : Văn hóa thông tin, 2012 . - 179 tr. ; 21 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04423, PM/VV CD04423, PNN 00320-PNN 00323, PNN/CD 00320-PNN/CD 00323
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 8 101 helpful hints for IELTS: Academic module / Garry Adams, Terry Peck . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007 . - 175tr. ; 28cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07839, PNN 01360-PNN 01364, PNN/CD 01360-PNN/CD 01362
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/PMVT%2007839%20-%20101%20Helpful%20Hints%20for%20IELTS.pdf
 • 9 101 helpful hints for IELTS: General training module / Garry Adams, Terry Peck . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007 . - 175 tr. ; 28 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07838, PM/VT CD07838, PNN 01365-PNN 01369, PNN/CD 01365, PNN/CD 01366
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 10 1070 VTS role in managing Restricted or limited Access Area
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/1070-Ed.1-VTS-role-in-managing-Restricted-or-Limited-Access-Areas_Dec2009.pdf
 • 11 136 đề mục ngữ pháp tiếng Anh : English grammar in use/ Raymond Murphy . - Đà Nẵng : Nxb Đà nẵng, 2000 . - 350 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: pm/vv 03012-pm/vv 03018, pm/vv 03021, SDH/Vv 00294
 • Chỉ số phân loại DDC: 420
 • 12 143 bài luận và bài viết mẫu tiếng Anh hay nhất = 143 best model English essay&writings / Nguyễn Thu Huyền chủ biên; Thanh Hải hiệu đính . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2012 . - 325 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04372, PNN 00100-PNN 00103
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 13 15 days' practice for IELTS: Listening / Xia Li Ping, He Ting . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 172 tr. ; 26 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07810, PM/VT CD07810, PNN 01282, PNN 01283, PNN/CD 01282, PNN/CD 01283
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 14 15 days' practice for IELTS: Reading / Deng He Gang . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 275 p. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07808, PNN 01278, PNN 01279
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 15 15 days' practice for IELTS: Speaking / Wang Hong Xia . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 246 tr. ; 26 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07809, PM/VT CD07809, PNN 01280, PNN 01281, PNN/CD 01280, PNN/CD 01281
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 16 15 days' practice for IELTS: Writing / Wang Hong Xia . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 232 p. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07807, PNN 01276, PNN 01277
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 17 1500 structured test : Level 1 / Edward R. Rosset . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2015 . - 82 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07671, PNN 01400, PNN 01401
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 18 1500 structured test : Level 2 / Edward R. Rosset . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2015 . - 82 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07672, PNN 01402, PNN 01403
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 19 1500 structured test : Level 3 / Edward R. Rosset . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2015 . - 82 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07673, PNN 01404, PNN 01405
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 20 16 bài học cách dùng ngữ pháp và viết Tiếng Anh / Thanh Thảo, Thanh Hoa . - H. : Hồng Đức, 2009 . - 321tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06443
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 21 20,000 + word : Spelled and divided for quick reference / Mary Margaret Hosler . - 10th ed. - USA : Mc Graw Hill, 1996 . - 289p. ; 12cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00363
 • Chỉ số phân loại DDC: 428.1
 • 22 20.000 câu đàm thoại Anh - Việt thông dụng / Nguyễn Thu Huyền; Mỹ Hương hiệu đính . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2013 . - 350 tr. ; 21 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04349, PM/VV CD04349, PNN 00140-PNN 00143, PNN/CD 00140-PNN/CD 00143
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 23 2000 tests : Advanced level / Edward R. Rosset, . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2015 . - 109 p. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07664, PNN 01412, PNN 01413
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 24 202 useful exercises for IELTS / Garry Adams, Terry Peck . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007 . - 128tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07837, PNN 01370, PNN 01371
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/PMVT%2007837%20-%20202%20useful%20Exercises%20for%20IELTS.pdf
 • 25 240 speaking Topics with sample answers : Like Test prep. Vol. 1, Topics 1-120 . - Tp. Hồ Chí Minh : Đà Nẵng, 2017 . - 141tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06772, PD/VT 06773, PM/VT 09096-PM/VT 09103
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 26 240 speaking Topics with sample answers : Like Test prep. Vol. 2, Topics 121-240 . - Tp. Hồ Chí Minh : Đà Nẵng, 2017 . - 141tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06774, PD/VT 06775, PM/VT 09104-PM/VT 09111
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 27 240 writing Topics with sample Essays : Like Test prep. Vol 1. , Topics 1-120 . - Tp. Hồ Chí Minh : Đà Nẵng, 2017 . - 255tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06768, PD/VT 06769, PM/VT 09085-PM/VT 09091
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 28 240 writing Topics with sample Essays : Like Test prep. Vol 2. , Topics 121-240 . - Tp. Hồ Chí Minh : Đà Nẵng, 2017 . - 242tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06770, PD/VT 06771, PM/VT 09092-PM/VT 09095
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 29 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm : Dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm.... Tập 1 / Trang Anh . - H. : Đại học sư phạm, 2018 . - 300tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06578, PD/VT 06579
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 30 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm : Dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm.... Tập 2 / Trang Anh . - H. : Đại học sư phạm, 2018 . - 359tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06580, PD/VT 06581
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  Tìm thấy 1008 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :