Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bitcoin thực hành : Những khái niệm cơ bản và cách sử dụng đúng đồng tiền mã hoá / Andreas M. Antonopoulos ; Le VN, Thu Hương dịch ; Nguyễn Khánh An, Lê Huy Hoà hiệu đính . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2018 . - 539tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 06528, PD/VT 06529
  • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
  • 2 Tiềm năng sử sụng đồng tiền ảo BITCOIN tại Việt Nam / Phạm Lê Hoàng, Bùi Thị Thu Hà, Vũ Thị Lệ; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 46tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 18420
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :