Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 93 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 282 Câu hỏi và giải đáp về chế độ, quyền lợi, nghĩa vụ, của cán bộ, công chức và người lao động.Quy định mới về quản lý, tuyển dụng, thôi việc và chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội. / Tuấn Anh, Thanh Thảo.Biên soạn . - H : Lao động, 2010 . - 527 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VT 01704
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 2 345 câu hỏi giải đáp về quyền lợi nghĩa vụ cán bộ công chức người lao động các vấn đề về lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. / Thu Huyền, Ái Phương sưu tầm và hệ thống hóa . - H : Lao động, 2010 . - 526 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03315
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.01
 • 3 Biện pháp hoàn thiện chính sách tiền lương và phúc lợi của một số doanh nghiệp xây dựng tư nhân quy mô nhỏ trên địa bàn quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng / Vũ Ánh Tuyết; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Thanh Thủy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02387
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông / Trần Thị Hằng, Nguyễn Xuân Minh, Vũ Thị Ngoan; Nghd.: Đoàn Thu Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 100tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17986
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 5 Bộ luât lao động và quy định mới nhất về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp công đoàn, hỗ trợ lao động mất việc làm do suy giảm kinh tế / Bộ lao động thương binh xã hội . - H : Lao động xã hội, 2009 . - 907 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VT 01513
 • Chỉ số phân loại DDC: 340
 • 6 Các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực và tiền lương của tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu / Nguyễn Thị Minh Ngọc; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00576
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 7 Các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực và tiền lương của trường Cao đẳng nghề Vinashin / Đặng Thị Hạnh; Nghd.: TS. Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 108 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00846
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Các văn bản pháp luật hiện hành về cán bộ - công chức. Tập 2/ Ban tổ chức cán bộ chính phủ; Nguyễn Trọng Điền chủ biên . - H.: Thống kê, 2002 . - 958 tr.; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01936-Pd/vt 01938
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 9 Các văn bản quy định chế độ tiền lương mới/Tổng liên đoàn lao động Việt Nam . - H.: Lao động, 1994 . - 272 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00501-Pd/vt 00503, Pm/vt 01301-Pm/vt 01306
 • Chỉ số phân loại DDC: 344.01
 • 10 Cách tính quỹ lương và chia lương cho từng cán bộ công nhân viên của công ty vận tải biển VINASHIP năm 2008 / Nguyễn Thị Thu Hiền; Nghd.: Phạm Thị Bạch Hường . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07305
 • Chỉ số phân loại DDC: 331.2
 • 11 Cẩm nang lãnh đạo cơ quan hành chính sự nghiệp quản lý cán bộ, chế độ kỷ luật, khen thưởng, tiền lương, nghỉ hưu, quản lý, tài chính, thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2010. / Tăng Bình, Quỳnh Như.Sưu tầm . - H : Tài chính, 2010 . - 543 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VT 01705
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 12 Chế độ mới về điều chỉnh tiền lương, tiền công bảo hiểm xã hội, y tế chính sách đối với cán bộ công chức người lao động, chế độ công tác phí(thực hiện từ 01/01/2009) / Bộ lao động thương binh xã hội . - H : Lao động xã hội, 2009 . - 895 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VT 01516, SDH/VT 01517
 • Chỉ số phân loại DDC: 340
 • 13 Công tác tổ chức tiền lương của công ty cổ phần cảng Vật Cách năm 2015 / Đào Thị Tươi; Nghd.: Phạm Thị Bạch Hường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14964
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Đánh giá công tác tổ chức lao động - tiền lương của công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Anh năm 2015 / Phạm Thị Ngân; Nghd.: Lê Thị Nguyên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16201
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Đánh giá công tác tổ chức lao động tiền lương của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu năm 2008 / Vũ Thị Lê; Nghd.: Ths. Lê Thị Nguyên . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 95 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08152
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 16 Đánh giá tình hình quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty vận tải biển Đông Long / Hoàng Thị Hồng Nhung; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15059
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 17 Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác trả lương tại Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ / Đoàn Quốc Thắng, Phạm Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Minh Anh; Nghd.: Nguyễn Thị Thanh Bình . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18326
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Giáo trình tổ chức lao động và tiền lương trong vận tải thuỷ/ Trường đại học Hàng hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1999 . - 182 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: LDTLV 0001-LDTLV 0032, Pd/vv 01888, Pd/vv 01889, Pm/vv 01231-Pm/vv 01233
 • Chỉ số phân loại DDC: 331.2
 • 19 Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục và đào tạo / Thuỷ Ngân . - H. : Lao động - xã hội, 2005 . - 632 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02717, Pd/vt 02718, SDH/vt 00849
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 20 Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần hóa chất vật liệu điện Hải Phòng / Phạm Thu Quỳnh, Nguyễn Thị Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 59tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18568
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 21 Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia / Đặng Thị Hồng Thanh; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16252
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 22 Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại công ty cổ phần thương mại Cường Thịnh / Lê Thị Hoa; Nghd.: Nguyễn Ngọc Quang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 58tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15113
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Hoàn thiện công tác tiền lương trong công ty cổ phần thương mại và vận tải Thái Hà / Nguyễn Thị Huyền, Lưu Thị Thảo Hiền, Nguyễn Thị Yến; Nghd.: Bùi Thanh Tùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17423
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 24 Hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Hải Lâm / Phạm Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Nguyên, Trần Như Quỳnh; Nghd.: Hoàng Thị Phương Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 96tr ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18618
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 25 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH ô tô Chiến Thắng / Phạm Thị Hồng Thanh, Hoàng Thị Ánh, Đào Thị Hương; Nghd.: Đỗ Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 104 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17314
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 26 Hoàn thiện phương pháp tính lương, thưởng trong xếp dỡ ở cảng Hải Phòng / Trần Thị Thanh Huyền; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 102 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00714
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 27 Hỏi và giải đáp về tiền lương và phụ cấp lương đối với công chức, viên chức ngành giáo dục-đào tạo . - H.: Lao động, 2002 . - 290 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02816-Pd/Vv 02820
 • Chỉ số phân loại DDC: 379.1
 • 28 Hướng dẫn xây dựng quy chế trả lương trong doanh nghiệp theo chế độ tiền lương mới / Lê Anh Cường, Nguyễn Thị Mai, Bs . - H. : Lao động-xã hôi, 2004 . - 363tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02978, Pm/vv 02810
 • Chỉ số phân loại DDC: 331.2
 • 29 Kế toán doanh nghiệp. Lý thuyết-Bài tập mẫu và bài giải / Nguyễn Văn Công . - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2007 . - 512tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: KTLB 0001-KTLB 0150, Pd/vv 00183, Pd/vv 00184, Pm/vv 03824, Pm/vv 03825, SDH/Vv 00367
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 30 Kế toán quản trị/ Chb: Vương Đình Huệ;Bs: Ngô Thế Chi . - H.: Tài chính, 2002 . - 298 tr; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: KT-QT 00001-KT-QT 00159, Pd/vt 02193-Pd/vt 02195, Pd/vt 02651, Pd/vt 02652, Pm/vt 04743-Pm/vt 04749, SDH/Vt 00716
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 1 2 3 4
  Tìm thấy 93 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :