Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Calculus for business, economics, life sciences, and social sciences / Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler . - Twelfth edition / Karl E. Byleen. - Boston : Prentice Hall, 2011 . - xx, 602, 56 unnumbered pages : illustrations ; 29cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 515 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Calculus%20for%20Economics,%20Life%20Sciences%20and%20Social%20Sciences.pdf
 • 2 Đến Starbucks mua cà phê cốc lớn / Yoshio Yoshimoto ; Thu Thảo dịch . - H. : Thế giới, 2015 . - 323 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05035-PD/VV 05038, PM/VV 04495
 • Chỉ số phân loại DDC: 339.4
 • 3 Evolvodynamics - The Mathematical Theory of Economic Evolution : A Coherent Way of Interpreting Time, Scarceness, Value and Economic Growth. Vol. 665 / Len H. Wallast . - Heidelberg : Springer, 2013 . - 280p
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest1/23.Evolvodynamics%20-%20The%20Mathematical%20Theory%20of%20Economic%20Evolution.pdf
 • 4 Giáo trình các phương pháp lượng trong quản lý kinh tế/ Trường đại học kinh tế quốc dân; Đỗ Hoàng Toàn chủ biên . - H.: Khoa học kỹ thuật, 2000 . - 251 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02586, Pd/vv 02587, Pm/vv 02057-Pm/vv 02059
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 5 Giáo trình kinh tế lượng / Bùi Duy Phú . - In lần thứ nhất. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 219tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06317, PM/VT 08582
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.01
 • 6 Introduction to Mathematical Economics/ Edward T.Dowling . - New York : McGraw-Hill, 2006 . - 200 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00418
 • Chỉ số phân loại DDC: 650
 • 7 Kinh tế lượng/ Nguyễn Quang Dong, Vũ Thiếu . - H.: Khoa học kỹ thuật , 2001 . - 355 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02031-Pd/vt 02033, Pm/vt 04366-Pm/vt 04372, PM/VV 04105
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.01
 • 8 Một số phương pháp tối ưu hoá trong kinh tế/ Tô Cẩm Tú . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1997 . - 208 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02590, Pd/vv 02591, Pm/vv 02143-Pm/vv 02145
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 9 Toán học trong kinh tế / Kelvin Lancaster; Đoàn Trịnh Minh, Đỗ Văn Thắng dịch . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1984 . - 257 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01418
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 10 Toán kinh tế / Bùi Minh Trí . - 3. - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2012 . - 272tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07260, PD/VT 07261, PM/VT 09749, PM/VT 09750
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 11 Từ điển - tra cứu toán học và điều khiển học trong kinh tế/ Hoàng Tuy biên tập . - H.: Khoa học và kỹ thuật, 1980 . - 665 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01869-Pm/vt 01872
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.03
 • 12 Ứng dụng phần mềm Lingo 13.0 For Windows để giải các bài toán tối ưu trong kinh tế. Tập 1 / Phạm Văn Cương, Phạm Văn Thuần hiệu đính . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012 . - 300 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03230-PD/VV 03249, PM/VT 08616, PM/VT 08617, PM/VV 04009-PM/VV 04078, SDH/VT 01879-SDH/VT 01888, ULKT 0001-ULKT 0400
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 1
  Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :