Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn, Trương Giêu . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1996 . - 126tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05696
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 2 Bài tập xác suất và thống kê toán/ Nguyễn Cao Văn, Trương Giêu,.. . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1999 . - 204 Tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 00010, Pd/Vv 00011, Pd/vv 02305, Pd/vv 02306, Pd/Vv 03166, Pm/vv 02996-Pm/vv 03004, Pm/vv 03591, Pm/vv 03894, Pm/vv 03895
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.5
 • 3 Chế độ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê/ Liên bộ tài chính - Tổng cục thống kê . - H.: Thống kê, 1992 . - 73 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vv 00018, Pm/vv 00019
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 4 Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn . - H. : Thống kê, 2005 . - 663 tr. : In lần thứ 2 ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 00012, PD/VV 03316, Pm/vv 03793, Pm/vv 03794
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 5 Ứng dụng mô hình toán thống kê và phân tích bao dữ liệu trong đánh giá hiệu quả kỹ thuật hệ thống cảng biển Việt Nam / Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 38tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00946
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :