Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bí mật của một trí nhớ siêu phàm / Eran Katz ; Bùi Như Quỳnh dịch . - H. : Lao động xã hội, 2014 . - 321tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04131-PD/VV 04135
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.1
 • 2 Luyện trí nhớ / Phan Văn Hồng Thắng chủ biên . - H. : Thanh Niên, 2013 . - 221tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04011-PD/VV 04015, PD/VV 05075-PD/VV 05078, PM/VV 04522
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.1
 • 3 The memory program / D.P. Devanand . - New York : John Wiley & Sons, 2001 . - 245 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00441
 • Chỉ số phân loại DDC: 616.8
 • 4 Trí tuệ Do Thái : Những phương pháp phát triển trí tuệ của người Do Thái / Eran Katz ; Phương Oanh dịch . - H. : Lao động xã hội, 2013 . - 408tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04136-PD/VV 04140
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :