Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 43 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 7 loại hình thông minh / Thomas Armstrong ; Mạnh Hải, Thu Hiền dịch ; Alpha Books hiệu đính . - H. : Lao động xã hội, 2012 . - 335tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04066-PD/VV 04070
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.9
 • 2 Advanced image processing techniques and applications / N. Suresh Kumar, Arun Kumar Sangaiah, M. Arun, S. Anand editors . - Hershey, PA : IGI Global, 2017 . - xx, 439pages : illustrations (some color) ; 29cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.6
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/14.%20Advanced%20Image%20Processing%20Techniques%20and%20Applications.pdf
 • 3 Artificial neural network for software reliability prediction / Manjubala Bisi, Neeraj Kumar Goyal . - Hoboken : Wiley, 2017 . - 292p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03663
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • 4 Bài giảng điện toán đám mây / Bộ môn Hệ thống thông tin. Khoa Công nghệ thông tin . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 93tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-Dien-toan-dam-may_Khoa-CNTT_2016.pdf
 • 5 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý và bài học kinh nghiệm về quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột / Lương Thị Vi; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16315
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Bí mật của một trí nhớ siêu phàm / Eran Katz ; Bùi Như Quỳnh dịch . - H. : Lao động xã hội, 2014 . - 321tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04131-PD/VV 04135
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.1
 • 7 Building ontologies with basic formal ontology / Robert Arp, Barry Smith, Andrew D. Spear . - England : The MIT Press, 2015 . - 220 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02913, SDH/LT 03191
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • 8 Computer and internet use on campus: alegal guid to issues of interllectual property, free speech, and privacy / Constance S. Hawke . - 1 st. ed. - California : The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series, 2001 . - 172 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01291
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.7309
 • 9 Concepts, ontologies, and knowledge representation / Grega Jakus, Veljko Milutinovic, Sanida Omerovic, Saso Tomazic . - New York : Springer, 2013 . - 67 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03040, SDH/LT 03041
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • 10 Data Mining and Knowledge Discovery Handbook / Edited by Oded Maimon, Lior Rokach . - 2nd ed. - Boston, MA : Springer, 2010 . - 1 online resource (XX, 1285 pages 40 illustrations) : online resource
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.74 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Data-mining-and-knowledge-discovery-handbook_Oded-Maimon_2010.pdf
 • 11 Điện toán đám mây / Huỳnh Quyết Thắng chủ biên . - H. : NXB. Bách khoa Hà Nội, 2014 . - 181tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Dien-toan-dam-may_Huynh-Quyet-Thang_2014.pdf
 • 12 Engineering applications of artificial intelligence . - Elsevier, 2007 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00134
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • File đính kèm E-book: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/E-Journal/2007/Engineering%20Applications%20of%20Artificial%20Intelligence/
 • 13 Foundation of soft case-based reasoning / Sankar K. Pal, Simon Shiu . - New York : John Wiley&Sons, 2004 . - 274p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 01278
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • 14 Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo / Từ Minh Phương . - H. : Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, 2014 . - 239tr. ; 19cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-nhap-mon-tri-tue-nhan-tao_Tu-Minh-Phuong_2014.pdf
 • 15 Handbook of research on advanced hybrid intelligent techniques and applications / Siddhartha Bhattacharyya, Pinaki Banerjee, Dipankar Majumdar, Paramartha Dutta editors . - 1 online resource (PDFs (653 pages) :) : illustrations
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/96.%20Handbook%20of%20Research%20on%20Advanced%20Hybrid%20Intelligent%20Techniques%20and%20Applications.pdf
 • 16 Handbook of research on artificial intelligence : Techniques and algorithms / Pandian Vasant editor . - 2015 . - 1 online resource
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/124.%20Handbook%20of%20Research%20on%20Artificial%20Intelligence%20Techniques%20and%20Algorithms.pdf
 • 17 Handbook of research on swarm intelligence in engineering / Siddhartha Bhattacharyya and Paramartha Dutta editors . - 2015 . - 1 online resource
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/113.%20Handbook%20of%20Research%20on%20Swarm%20Intelligence%20in%20Engineering.pdf
 • 18 Hệ thống luật Việt Nam và văn bản hướng dẫn = VietNamese law . - H. : Giao thông vận tải, 2006 . - 934 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02869, SDH/Vt 00931
 • Chỉ số phân loại DDC: 340
 • 19 Integrating Cognitive Architectures into Virtual Character Design . - Hershey : IGI Global, 2016 . - 1 online resource (371 pages)
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/63.%20Integrating%20Cognitive%20Architectures%20into%20Virtual%20Character%20Design.pdf
 • 20 Intelligent knowledge-based systems : Business and technology in the new millennium / Edited by Cornelius T. Leondes . - Boston, Mass. : Kluwer Academic, 2005 . - 5 volumes : illustrations ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.33 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Intelligent-knowledge-based-systems_Business-and-technology-in-the-new-millennium_Cornelius-T.Leondes_2005.pdf
 • 21 Intelligent systems : fusion, tracking and control / GeeWah Ng . - Baldock, Hertfordshire: Research Studies Press, 2003 . - xxii, 240pages : illustrations ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8 21
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Intelligent-Systems-Fusion,-Tracking,-and-Control_G.W.Ng_2003.pdf
 • 22 Introduction to cloud computing / Srinath Beldona . - KNXB : KNxb, 20?? . - 100p
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Introduction-cloud-computing_Sreenath.pdf
 • 23 Knowledge representation and reasoning / Ronald J. Brachman, Hector J. Levesque . - Amsterdam : Elsevier, 2004 . - 381 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03091, SDH/LT 03092
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • 24 Lối tư duy của người thông minh = Smart thinhking / Art Markman ; Khánh Chương dịch . - H. : Lao động - xã hội, 2013 . - 311tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03711-PD/VV 03715, PD/VV 05079-PD/VV 05082, PM/VV 04567
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.4
 • 25 Lợi ích kinh tế-xã hội của việc bảo hộ sở hữu trí tuệ ở các nước đang phát triển / Shahid Alikhan . - H. : Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, 2007 . - 194tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03051, Pd/vt 03052, Pm/vt 05579, Pm/vt 05580
 • Chỉ số phân loại DDC: 346.04
 • 26 Multi-core computer vision and image processing for intelligent applications / Mohan S. and Vani V., editors . - 1 online resource (PDFs (291 pages)) : illustrations
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/48.%20Multi-Core%20Computer%20Vision%20and%20Image%20Processing%20for%20Intelligent%20Applications.pdf
 • 27 Nghiên cứu và huấn luyện mạng trí tuệ nhân tạo để dự báo lượng tiêu thu nhiên liệu cho động cơ diesel tảu thủy. / Vũ Minh Thao; Nghd.: TS. Trần Hồng Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01746
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 28 Những việc cần làm trước lúc lâm chung bên kia cửa tử / James Van Praagh ; Hà Thái Minh biên dịch . - H. : Thời đại, 2011 . - 239tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06477, PM/VT 08805
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 29 Service intelligence and service science : Evolutionary technologies and challenges / Ho-fung Leung, Dickson K.W. Chiu, Patrick C.K. Hung editors . - Hershey, PA : Information Science Reference, 2010 . - xx, 309p. : illustrations ; 29cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 004.6/54 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/206.%20Service%20Intelligence%20and%20Service%20Science.pdf
 • 30 Talmud Tinh hoa trí tuệ Do Thái / Từ Quang Á . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Hồng Đức, 2017 . - 279tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06500
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.9
 • 1 2
  Tìm thấy 43 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :