Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 12 chủ đề trọng tâm và rèn kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 / Trần Thị Kim Thu chủ biên ; Nguyễn Thị Thanh Hải, Hà Thị Đế, Trương Thị Thảnh . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018 . - 255tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06873, PD/VT 07107, PM/VT 09567
 • Chỉ số phân loại DDC: 909
 • 2 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vi mô / Tạ Đức Khánh . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục, 2009 . - 211tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 08565
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 3 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô (Dành cho các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế) / Tạ Đức Khánh . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 235 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04875, PD/VT 04876, PD/VT 06271, PD/VT 06272, PM/VT 06743-PM/VT 06745
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 4 599 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô / Nguyễn Thị Thúy Hồng chủ biên; Quách Thị Hà, Trương Thị Như Hà . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2020 . - 133tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT10078, PM/VT10079
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 5 Bài tập kỹ thuật điện : Dùng cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật / Đặng Văn Đào (c.b), Lê Văn Doanh . - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 191tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04004, PD/VT 04005, PM/VT 06228-PM/VT 06230
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVT%2004004-05%20-%20BT-ky-thuat-dien-2014.pdf
 • 6 Bài tập trắc nghiệm kỹ thuật nhiệt / Hà Mạnh Thư . - Xuất bản lần 4. - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2018 . - 223tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07269, PD/VT 07270
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 7 Boost your presentation IQ / Marilyn Pincus . - New York : Mc Graw-Hill, 2006 . - 171tr. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01353
 • Chỉ số phân loại DDC: 300
 • 8 Chọn nghề theo tính cách / Nguyễn Thụy Khánh Chương . - H. : Thanh niên, 2013 . - 163tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03731-PD/VV 03735
 • Chỉ số phân loại DDC: 331.702
 • 9 Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng / Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản ch.b; Hoàng Thị Khánh Vân, Trương Tuấn Tú, Phạm Quang Thanh . - H. : Xây dựng, 2019 . - 188tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06081, PD/VT 06082, PM/VT 08430, PM/VT 08431
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.4
 • 10 Nâng cao chất lượng xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho học phần tiếng Anh chuyên ngành giảng dạy các lớp kinh tế hệ cao đẳng của trường Cao đẳng VMU / Lê Đình Chung, Từ Mạnh Chiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 34tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01001
 • Chỉ số phân loại DDC: 410
 • 11 Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi thi trắc nghiệm bằng tiếng Anh cho môn an toàn lao động hàng hải / Quách Thanh Chung, Lê Thành Đạt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00442, NCKH 00445
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 12 Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn tiếng Anh chuyên ngành điều khiển tàu biển hệ cao đẳng / Lê Đình Chung, Từ Mạnh Chiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00762
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 13 Nghiên cứu xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm môn Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển (Colreg-72) / Mai Trung Hiếu; Nghd.: TS. Lê Đức Toàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 99 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00864
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 14 Tổng hợp trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A / The Windy Vivian; Nhung Đỗ hiệu đính . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2013 . - 403p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06905, PNN 00604-PNN 00607
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 15 Tổng hợp trắc nghiệm tiếng Anh trình độ B/ The Windy Vivian . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2013 . - 456p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06906, PNN 00588-PNN 00591
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 16 Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học và bộ đề thi trắc nghiệm cho các môn học trong bộ môn máy điện - Vô tuyến điện hàng hải / Hoàng Xuân Bằng; Nghd.: TS. Nguyễn Viết Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 98 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00691
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 17 Xây dựng chương trình đào tạo liên thông và bộ đề thi, phần mềm thi trắc nghiệm cho các môn trong bộ môn hàng hải từ cao đẳng lên đại học / Lê Quang Vinh; Nghd.: TS. Nguyễn Viết Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải, 2007 . - 109 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00646
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 18 Xây dựng chương trình luyện thi trắc nghiệm cho các học phần của khoa công nghệ thông tin Trường Đại học Hàng hải Việt Nam / Lương Văn Nghĩa; Nghd: ThS Lê Bá Dũng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10135
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.4
 • 19 Xây dựng hệ thống tạo, quản lý, ra đề thi trắc nghiệm cho môn cơ sở dữ liệu / Vũ Đình Loan; Nghd.: Nguyễn Vương Thịnh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11233, PD/TK 11233
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.4
 • 20 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn điều động tàu cho thuyền trưởng phương tiện thuỷ nội địa / Bùi Hoài Nam; Nghd.: TS. Nguyễn Công Vịnh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 79 tr. ; 30 cm + 01 phụ lục + tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01002
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 1
  Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :