Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Trang phục cổ truyền của người HMông Hoa ở tỉnh Yên Bái : Khảo sát và nghiên cứu / Trần Thị Thu Thủy . - H. : NXB.Hội Nhà văn, 2017 . - 299tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06253
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 2 Trang phục của người Hmông Đen ở Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai : Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn Thị Hoa . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 303tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05920, PD/VV 05921
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 3 Trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục người Lự ở Lai Châu / Phan Thị Phượng . - H. : NXB. Mỹ thuật, 2017 . - 155tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06270
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :