Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hạn chế tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê tàu chuyến / Lê Thị Huyền; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 14978
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 2 Thực tiễn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại tại Việt Nam. / Trần Thị Thu Hoài; Nghd.: PGS.TS.Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 14856
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :