Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác truy thu thuế đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II / Đinh Thị Thảo; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02047
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Một số biện pháp tăng cường truy thu thuế xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải phòng Khu vực II / Đoàn Thị Phương Dung; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 62tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03866
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :