Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Trang thiết bị điện tàu 700TEU. Đi sâu nghiên cứu tính toán công suất động cơ thực hiện truyền động điện neo / Nguyễn Tất Ninh; Nghd.: ThS. Đỗ Văn A . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2010 . - tr. ; 30cm + 0 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08251, Pd/Tk 08251
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 2 Truyền động điện tàu thuỷ / Lưu Đình Hiếu . - H. : Xây dựng, 2004 . - 240tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02703-Pd/vt 02705, PD/VT 03673, PD/VT 03674, Pm/vt 04906-Pm/vt 04911, SDH/vt 00843, TDDTT 0001-TDDTT 0492
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.37
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVT%2002703%20-%20TruyenDongDienTT.pdf
 • 3 Truyền động điện tàu thuỷ 1 / Đào Minh Quân, Tống Lâm Tùng ; Hứa Xuân Long h.đ . - Hải phòng : NXB. Hàng hải, 2015 . - 187tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: GT/DTT001 0001-GT/DTT001 0126, PD/VT 07021-PD/VT 07023, PM/VT 09429-PM/VT 09431
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.37
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :