Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cần thiết phát triển đội tàu container Việt Nam tuyến feeder nội địa kết nối cảng đầu mối Cái Mép - Thị Vải / Nguyễn Hữu Hùng . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 37, tr.76-80
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Hợp lý hóa cơ cấu đội tàu container của Vinalines / Nguyễn Cảnh Hải . - 2017 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 49, tr.91-98
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Một số biện pháp tăng cường khai thác thị trường vận tải container bằng đường biển tuyến nội địa của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Lương Nhật Hùng; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02356
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Nghiên cứu cơ chế quản lý và vận hành thị trường vận tải container đường biển tuyến nội địa Việt Nam / Nguyễn Minh Phương, Trương Thị Minh Hằng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 53 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00575, NCKH 00576
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra tàu biển hoạt động tuyến nội địa tại các cảng vụ đường thủy nội địa Việt Nam / Vũ Đình Nam; Nghd.: Nguyễn Kim Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02208
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :